Teollisuuden vedet ja jätevedet

Ramboll on maailmanlaajuisesti merkittävä ja tunnustettu teollisuusjätevesien käsittelyn toteuttaja. Asiakkainamme on suuria ja kansainvälisiä teollisuusalojen yrityksiä muun muassa elintarvike-, kemian-, öljy- ja massa- sekä paperiteollisuudesta. Globaalin asiantuntijaverkostomme avulla voimme tarjota asiakkaillemme parhaan osaamisen maailmalla käytännössä todennetuista uusista prosessiratkaisuista ja tekniikoista.

Ota yhteyttä

Kari Koistinen on Ramboll Finlandin jätevesien käsittelyn asiantuntija

Kari Koistinen

Projektipäällikkö, jätevesien käsittely
P: +358 40 480 8904

Pertti Keskitalo

Johtava asiantuntija, kestävän kehityksen palvelut
P: +358 40 059 6411
Teemu Koskinen, Ramboll Finland

Teemu Koskinen

Ryhmäpäällikkö, vesihuollon prosessi- ja laitossuunnittelu
P: +358 405 157 652

Jyri Rautiainen

Yksikönpäällikkö, vesihuollon laitossuunnittelu
P: +358 50 070 5337

Niko Rissanen

Johtava asiantuntija, jätevedenkäsittely
P: +358 40 562 9767

Teollisuuden vesihuoltoon liittyvät palvelumme

Teollisuusvesiryhmämme asiantuntijat ymmärtävät ainutlaatuisten ja hankalasti käsiteltävien teollisuusvesien erityisvaatimukset. Palveluvalikoimamme sisältää tekniset ratkaisut, operatiivisen tuen ja laadunvalvontamenettelyt veden kiertokulun kaikkiin vaiheisiin – vedenhankinnasta prosessointiin ja käsittelyyn sekä laitokselta pois johtamiseen tai uudelleen käyttöön.

Teollisuuden vesihuoltopalvelut

 • Innovatiiviset ja BAT-periaatteen huomioivat tekniikkaselvitykset ja -vertailut
 • Konsepti- ja yleissuunnittelu sekä kannattavuustarkastelut
 • Toteutussuunnittelu kokonaisuutena tai tekniikka-alueittain
 • Prosessiratkaisujen varmentaminen laboratorio- ja pilot-mittakaavan testeillä
 • Prosessiongelmien selvittäminen ja operatiivinen tuki
 • Tuotannon muutostilanteiden vaikutusten arviointi
 • Pullonkaula-analyysit ja kapasiteettitarkastelut
 • Vedenlaadun karakterisointitutkimukset ja muu vesianalytiikka
 • Veden, energian ja resurssien käytön tehokkuusauditoinnit ja tehostamissuunnittelu
 • Hiilitasetarkastelut
 • Prosessien ohjauksen ja operoinnin optimointipalvelut
 • Standardoidut ja ohjelmalliset riskitarkastelumenetelmät ja työturvallisuusauditoinnit
 • Tarjouskilpailutus
 • Lupaprosessit, muut viranomaisselvitykset ja teollisuusjätevesisopimukset
 • Projektinjohtopalvelut ja työmaavalvonta
 • Käyttöönotto- ja käyttötukipalvelut
 • Sammutusvesien ja hulevesien hallinta

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites