Vedenjakelu- ja jätevesiverkostot

Vedenjakelu- ja viemäriverkostojen ikääntyessä kunnostustarpeen lisääntyminen on ajankohtainen ongelma niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Huonokuntoiset jätevesiviemärit voivat aiheuttaa viemäritukoksia ja -tulvia. Verkoston vuotovedet aiheuttavat kapasiteettiongelmia sekä vesistöä kuormittavia ylivuotoja.

Ota yhteyttä

Teemu Salminen

Yksikönpäällikkö, vesihuoltoverkostot
P: +358 40 512 6299

Kimmo Hell

Konsernin vesihuollon toimialapäällikkö, suunnittelupäällikkö, vesihuolto
P: +358 40 502 1125

Jari Laihonen

Projektinjohtaja, vesihuolto ja vesirakentaminen
P: +358 40 589 2688

Osmo Niiranen

Johtava asiantuntija, vesitekniikka & vesihuolto
P: +358 40 508 7588

Tarjoamme vesihuollon infrastruktuuriin liittyvää suunnittelua, konsultointia ja teknisiä tukipalveluita esimerkiksi vesiyhtiöille, kunnille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille. Meillä on vahva osaaminen vesihuoltoverkostojen esi-, yleis- ja toteutussuunnittelusta. Saneeraussuunnittelua teemme useissa projekteissa Suomessa ja maailmalla. Autamme asiakkaita valitsemaan kohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän ja toteuttamaan innovatiivisia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja.

Vesihuoltoverkostojen suunnitteluun liittyvät palvelumme

Palvelemme asiakkaitamme vesihuoltoverkostojen esi- ja yleissuunnittelusta yksityiskohtaiseen toteutussuunnitteluun ja urakan kaupallisiin asiakirjoihin. Osaamisemme ja kokemuksemme kattavat vedenjakeluverkostot, veden siirtolinjat, jätevesiverkostot, hulevesiverkostot ja hulevesien hallintarakenteet sekä veden johtamiseen tarkoitetut tunnelit.

  • Verkostojen esi-, yleis- ja toteutussuunnittelu 
  • Verkostojen saneeraussuunnittelu ja -ohjelmat
  • Verkostovuotojen vähentäminen
  • Pumppaamojen ja paineenkorotusasemien suunnittelu
  • Verkostojen laitekaivojen (muun muassa ilmaus, tyhjennys, määrän ja laadun mittaus) suunnittelu
  • Verkostojen paineiskulaskelmat ja toiminnallinen tarkastelu
  • 1D- ja 2D-verkostomallinnus, esimerkiksi MIKE Urban, MIKE 11, MIKE 21, EPANET, Aquis, Watercad
  • Verkostojen toiminnan optimointi
  • Vedenjakelu- ja viemäriverkostojen toiminnan ohjaus

Siirtolinjojen suunnittelu

Laadimme kuntarajat ylittäviä runkovesijohtojen ja jäteveden siirtolinjojen suunnitelmia esimerkiksi tilanteisiin, joissa vettä jaetaan usean kunnan alueelle tai jätevesien puhdistamotoimintaa keskitetään.

Verkostojen saneeraussuunnittelu

Olemme erikoistuneet vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnitteluun haastavissa olosuhteissa tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä. Saneeraussuunnittelussa harkitaan tapauskohtaisesti teknistaloudellisin perustein toteutetaanko saneeraus kaivamattomalla (No-Dig) menetelmällä vai perinteisesti auki kaivamalla.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites