Ilmanlaadun mittaukset

Ulkoilman ilmanlaadun mittauksilla saadaan tietoa muun muassa teollisuus- ja voimalaitosten sekä liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun. Tulokset auttavat tunnistamaan eri päästölähteitä ja niiden merkitystä.

Ilmanlaadun mittaukset

Ota yhteyttä

Anne Kiljunen

Ympäristöasiantuntija, Ilmanlaatu
P: +358 40 631 8567

Toni Keskitalo

Tutkimuspäällikkö, Ilmanlaatu

Ilmanlaatua heikentävät epäpuhtaudet voivat olla peräisin paikallisista päästölähteistä, tai ne voivat kulkeutua kauempaa. Ilmanlaadun mittauksia tehdään esimerkiksi teollisuuslaitosten läheisyydessä, kaupunkialueilla ja taustamittausasemilla. Saatuja tuloksia verrataan ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin sekä mahdollisiin ympäristölupapäätösten velvoitteisiin.

Palvelumme ilmanlaadun mittauksissa

  • Hiukkaspitoisuusmittaukset (PM10, PM2,5, hiukkasten kokonaismäärä)
  • Rikkidioksidi ja typen oksidit
  • PAH -yhdisteet ja bentseeni
  • Metallipitoisuudet (esim. As, Cd ja Ni)
  • Pölytarkkailu laskeumakeruu-menetelmällä
  • Tarkkailusuunnitelmat
  • Pitkäaikaiset ilmanlaadun seurannat

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut