Leviämismallinnukset

Leviämismallinnuksella ilmapäästöt hallintaan

Ota yhteyttä

Anne Kiljunen

Ympäristöasiantuntija, Ilmanlaatu
P: +358 40 631 8567

Toni Keskitalo

Tutkimuspäällikkö, Ilmanlaatu

Luotettava leviämismallinnus vaatii vahvaa erityisosaamista

Teollisuus- ja voimalaitosten, kaivosten, jätevedenpuhdistamojen ja biokaasulaitosten hallitsemattomista päästöistä voi aiheutua viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Leviämismallinnuksessa otetaan huomioon toiminnan erilaiset päästöt. Leviämismallissa lasketaan epäpuhtauksien pitoisuuksia tuhansissa pisteissä maastossa hyödyntäen sääaineistoa. Tulosten perusteella saadaan tietoa esimerkiksi sopivasta päästöpiipun korkeudesta.

Palvelumme leviämismallinnuksissa

  • Päästölähteiden kattava kartoitus mallinnuksen lähtötiedoiksi
  • Hiukkasten leviämismallinnus (ns. pölymallinnus)
  • VOC-, PAH- ja PCDD/F -yhdisteiden leviämismallinnus
  • Metallien leviämismallinnus
  • Hajumallinnus
  • Vaarallisten kemikaalien leviäminen onnettomuustilanteessa
  • Liikenteen päästöjen mallinnus
  • Maahan kulkeutuvan laskeuman arviointi

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut