Meluselvitykset ja -suunnitelmat

Melu on yksi suurimmista ympäristöhaitoista kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Suunnittelemme ratkaisuja meluhaittoihin asuinympäristön ja työpaikkojen olosuhteiden parantamiseksi. Akustisella suunnittelulla muokkaamme ääniympäristöjä rakennuksissa niin että ne ovat terveellisiä ja viihtyisiä.

Melu- ja akustiikkaselvitykset, melumittaukset

Ota yhteyttä

Jari Hosiokangas

Ryhmäpäällikkö, Meluselvitykset
P: +358 40 584 4284

Janne Ristolainen

Projektipäällikkö
P: +358 40 562 9739

Teemme meluselvityksiä yksittäisistä mittauksista laajojen hankkeiden vaikutusten arviointeihin asti. Tuotamme ratkaisuja, joissa yhdistyvät asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristön vaatimukset. Huolellinen suunnittelu auttaa ehkäisemään meluhaittoja ja parantaa asiakkaamme suhteita sidosryhmiin.

Palvelumme meluselvityksissä

 • Alueelliset meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat
 • Kaavoituksen meluselvitykset
 • Rakennuslupien meluselvitykset
 • Väyläsuunnittelun melumallinnukset (tiet, kadut, raideliikenne)
 • Satamien ja terminaalien meluselvitykset
 • Teollisuuden meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat
 • Murskauksen, louhinnan ja kaivostoiminnan meluselvitykset
 • Tuulivoimalaitosten melumittaukset ja -mallinnukset
 • Moottori- ja ampumaradat sekä vapaa-ajan melu
 • Lentokonemeluselvitykset
 • Meluesteiden rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Äänitehotason mittaukset
 • Ympäristömelumittaukset
 • Työpaikkameluselvitykset ja meluntorjuntasuunnitelmat

Akkreditoidut melumittaukset

Ramboll Finland Oy, Ilmanlaatu ja melu, on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T302 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Pätevyysalueemme kattaa ympäristömelun mittaukset (Ympäristöministeriön opas 1/1995), tieliikennemelun mittaukset (YM opas 15/1996), raideliikennemelun mittaukset (YM opas 5/1996) sekä ampumaratamelun mittaukset (YM opas 61/1999). Lue lisää melun akkreditoinnistamme Finasin www-sivuilta

Laadukkaat melun mittaus- ja mallinnusvälineet

Ympäristömeluselvityksissä käytämme SoundPLAN-melumallinnusohjelmaa, joka sisältää muun muassa kaikki viimeisimmät pohjoismaiset laskentamallit.

Mittalaitteemme ovat moderneja: käytössämme on esimerkiksi useita jäljitettävästi kalibroituja tarkkuusäänitasomittareita, 8-kanavainen meluanalysaattori, rakennusakustiikan mittauslaitteisto ja kenttäsääasema.

Hankkeitamme

Kemin Ajoksen merituulivoimapuisto

Ajoksen edustan merialueelle aiotaan rakentaa 27 uutta tuulivoimalaa. Ramboll laati hankkeeseen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä Kemin kaupungin osayleiskaavan muutoksen. Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi merituulivoimapuiston osayleiskaavan marraskuussa 2014. Kaava sai lainvoiman 11.1.2015.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut