Kiertotalouden, materiaalien ja jätehuollon palvelut

Jätteet ovat nykypäivänä tärkeä resurssi ja keino säästää luonnonvaroja. Tehokas kiertotalous on välttämätöntä rajallisten luonnonvarojemme suojelun ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Kiertotalous tarkoittaa, että tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän jätettä. Jätettä syntyy yhä enemmän maailmanlaajuisesti ja samalla kiertotalouden tärkeys kasvaa. Ympäristön ja terveyden suojeleminen jätteiden haitoilta on suoraan yhteydessä resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Ota yhteyttä

Ville Nikkilä

Yksikönpäällikkö, materiaalit
P: +358 40 516 1828
Ramboll Finlandin jätehuollon asiantuntija Nathan Gaasenbeek

Nathan Gaasenbeek

Ryhmäpäällikkö, Resurssit
P: +358 403 546 472

Tarjoamme laajan valikoiman luonnonvarojen ja materiaalien hallintaan sekä kiertotalouteen liittyviä palveluita. Osaamisemme avulla helpotetaan määräysten noudattamista ja resurssivirtojen optimointia sekä taataan materiaalien ja jätteiden turvallinen ja järkevä käsittely, hyötykäyttö ja hävittäminen. Autamme säästämään arvokkaita luonnonvaroja, ehkäisemään jätteen syntymistä ja löytämään keinoja jätemateriaalien käyttöön raaka-aineena. Olemme edelläkävijä kiertotalouteen ja sen edistämiseen liittyvissä ratkaisuissa ja kehittämistyössä.

Materiaali- ja jätehuoltopalvelut

 • BAT-selvitykset
 • Biotalous- ja biokaasuselvitykset
 • End of Waste (EoW) -prosessit
 • Elinkaarianalyysit (LCA)
 • Jäteanalyysit ja –tutkimukset
 • Jätteenkäsittelyalueiden ja jätehuollon tekninen suunnittelu
 • Jätteenkäsittelylaitosten suunnittelu
 • Jätteestä energiaksi –suunnittelu
 • Jätteiden putkikeräysjärjestelmien suunnittelu
 • Kaatopaikka- ja ympäristönsuojelurakenteet
 • Materiaalikatselmukset
 • Resurssitehokkuuden ja kiertotalouden konseptit
 • Resurssivirta- ja materiaalivirtamallinnus
 • Sivutuotteiden ja jätemateriaalien hyödyntäminen ja tuotteistaminen
 • Strateginen jätehuollon suunnittelu
  Zero waste to Landfill -sertifiointi

Asiantuntijamme soveltavat työssään sekä uusinta tietoa kiertotalouden ja jätehuollon käytännöistä että erityisosaamista teknisessä suunnittelussa, materiaalien hyödyntämisessä ja kestävän kehityksen periaatteissa. Luomme kustannustehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja kiertotalouden edistämiseen, jätteiden vähentämiseen ja käsittelyyn sekä ilmastovaikutusten pienentämiseen.

Kiertotalouteen, materiaaleihin ja jätteisiin liittyvät hankkeemme

Materiaalivirtamallilla jäte kiertoon ja hyötykäyttöön

Materiaalivirtamallilla jätevirrat kartalle ja hyötykäyttöön

Materiaalivirtamalli eli Flow2Map on palvelu, jonka avulla kartoitetaan jätevirrat ja edistetään niiden hyödyntämistä materiaalina.

Resurssivirtamallilla alueelliset vaikutukset näkyviksi

Resurssivirtamalli on käytännön työkalu liiketoiminnan vaikutusten, kiertotalousajattelun edistymisen sekä kysynnän ja tuotantoteknologian muutosten arvioimiseen paikallisella ja alueellisella tasolla.

Ilmalan asema ja Rambollin toimisto

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmuksella selvitetään toiminnasta syntyvän hävikin määrä ja sen todelliset kustannukset sekä mahdollisuudet hävikin vähentämiseen. Katselmuksen avulla tuotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään materiaalien käyttöä, jätteiden määrää ja tuotantovirheitä. Vähennysten avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöselvitykset

Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöselvitykset

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö on asiantuntijoidemme erikoisosaamista. Toteutamme erilaisia jätteiden hyötykäyttöön liittyviä testauksia, suunnittelua sekä pilaantuneen maan tutkimuksia vuosien kokemuksella.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites