Luonto, vesistöt ja ekologia

Rambollin biologian, ekologian ja luonnonvara-alan asiantuntijoilta saat palvelua hankkeesi kaikissa vaiheissa. Olemme Suomen johtava toimija luontoon, vesistöön ja ekologiaan liittyvissä suunnittelupalveluissa.

Ota yhteyttä

Sanna Sopanen

Asiantuntija, vesistötutkimukset
P: +358 50 3078 579

Jussi Mäkinen

Ryhmäpäällikkö, Ympäristö- ja luontoselvitykset
P: +358 40 576 1097

Kaisa Mustajärvi

Johtava asiantuntija, Tampere
P: +358 50 536 0488

Timo Laitinen

Suunnittelija, ekologiset palvelut
P: +358 40 550 5500

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus luontoon ja ekologiaan liittyvistä selvityksistä sekä vaikutusten arvioinneista strategisella tasolla, kaavoituksessa, hanke- ja rakennussuunnittelussa, urakoinnissa ja hankkeen vaikutusten seurannassa.

Toimimme tiiviisti yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden edistämiseen Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla puolueetonta ja riippumatonta asiantuntemusta.

Asiakkaanamme pääset hyödyntämään koko yrityksemme laajaa osaamista, muun muassa melu- ja ilmanlaatuselvityksiä, pohjavesi- ja maaperätutkimuksia, ympäristölakipalveluita sekä sosiaalisten ja ympäristövaikutusten tutkimuksia ja arviointeja.

Luontoon, vesistöön ja ekologiaan liittyvät palvelumme

 • Luonto-, ympäristö- ja lajistoselvitykset
 • Ympäristön tilan seuranta
 • Bioindikaattoriselvitykset
 • Ennallistamisen suunnittelu
 • Vesistö- ja sedimenttiselvitykset
 • Luonto- ja Natura-vaikutusten arviointi
 • Ekosysteemipalvelutarkastelut 
 • Ekologisten verkostojen tarkastelut 
 • Maisemaselvitykset ja -suunnitelmat
 • Kaupunkiekologinen suunnittelu 
 • Luontomatkailuselvitykset
 • Ekotoksikologia ja ympäristöriskien arviointi

Ekologinen riskinarviointi

Asiantuntijamme laativat ekologisten riskien arviointeja esimerkiksi pilaantuneiden alueiden kunnostusvaihtoehtojen vertailun tueksi sekä ympäristövaikutusten arviointeihin ja teollisuuslaitosten riskinarviointeihin liittyen. Lisäksi voimme hyödyntää Rambollin asiantuntijaverkostoa ekologisissa riskinarvioissa, joita laaditaan uusille kemikaaleille ennen niiden markkinoille tuloa sekä maatalous- ja teollisuuskemikaalien käyttöön liittyvissä riskinarvioissa.

Ekosysteemipalvelut, ekologiset verkostot ja luontopääoma

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia hyötyjä ihmiselle. Niiden huomioiminen etenkin maankäytön suunnittelussa on ajankohtaista. Teemme selvityksiä niin maakunta-, yleis- kuin asemakaavatasollekin. Laadimme yrityksille myös strategioita ja vaikutusten arviointeja liittyen ekosysteemipalveluihin ja luonnonvaroihin. Ekologisten verkostojen selvityksiä teemme etenkin maakuntakaavoituksen tueksi, mutta myös yleiskaavatasolla tähän on kasvava tarve.

Vesiympäristö

Tuotamme asiakkaidemme tarpeisiin tutkimustietoa vesiympäristöstä asiakkaidemme hankkeiden suunnittelun tueksi ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Palveluihimme kuuluvat muun muassa veden ja sedimentin laadun tutkimukset, hydrologiset selvitykset, kalastusta, kalastoa ja muuta vesieliöstöä koskevat selvitykset sekä vesiympäristöä ja valuma-alueita koskevien kunnostusten suunnittelu ja lupahakemusten laadinta. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä yhdistykset ja yritykset.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites