Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmä on ympäristöjohtamisen työkalu. Sen avulla parannetaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelun tuloksellisuutta. Autamme asiakkaitamme ympäristöjärjestelmien toteuttamisessa ja hallinnoimisessa.

Ympäristöjärjestelmällä parannetaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelun tuloksellisuutta

Johanna Korkiakoski

Ympäristösuunnittelija, YVA ja ympäristöjärjestelmät
P: +358 40 529 3569

Liiketoiminnan vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Ympäristöasioista huolehtiminen ja hyvin toteutettu ympäristöjohtaminen tuovat kilpailuetua toimialasta riippumatta.

Ympäristöjohtamisen työkaluksi ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmällä parannetaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelun tuloksellisuutta. Se kertoo asiakkaille ja sidosryhmille yrityksen arvoista ja vastuullisesta suhtautumisesta ympäristön tilaan. Lisäksi ympäristöjärjestelmä tuo yrityksen ympäristöasiat osaksi koko toimintaa.

Ympäristöjärjestelmän hyötyjä:

 • työkalu toiminnan ympäristöriskien ja -päästöjen tunnistamiseen sekä hallintaan
 • toiminnan kustannustehokkuuden paraneminen
 • raaka-aineiden ja energian käytön tehostuminen
 • sidosryhmien ympäristötietouden ja -vastuullisuuden kasvaminen
 • organisaation ympäristöviestinnän tukeminen
 • tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten huomioiminen eri tuotantovaiheissa
 • ympäristöasioiden saattaminen osaksi jokapäiväistä johtamista ja toimintaa

Palvelumme ympäristöjärjestelmien toteuttamisessa

Ympäristöjärjestelmän luonti ja ylläpito on jatkuva prosessi, joka voidaan jakaa viiteen askeleeseen - 1) ympäristöpolitiikka, 2) järjestelmän suunnittelu, 3) toteuttaminen ja toiminta, 4) arviointi ja korjaavat toimenpiteet sekä 5) johdon katselmus. Asiantuntijamme ovat käytettävissä koko prosessin valmistelussa ja ympäristöjärjestelmän rakentamisessa.

Lisäksi valmistelemme ympäristöjärjestelmän yksittäisiä vaiheita erillisinä projekteina. Suunnittelun pohjana on, että ympäristöjärjestelmä voidaan halutessa sertifioida.

Esimerkkejä toteutettavista erillisprojekteista:
 • ympäristöpolitiikka
 • ympäristönäkökohtien kartoittaminen
 • ympäristötavoitteiden luonti
 • seurantaindikaattorien kehittäminen
 • sisäiset auditoinnit (korjaavien toimenpiteiden kartoitus ennen ulkoista auditointia)

Sertifioidut ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmän laajuus ja vaadittu sertifikaatti riippuvat toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. Erilaiset sertifikaatit ovat osoitus ympäristöjärjestelmän, henkilöstön osaamisen ja tuotteiden vastaamisesta kyseisen sertifikaatin vaatimuksiin. Suunnittelemme asiakkaan kanssa aina yhdessä, mikä sertifikaatti on sopiva ja tarpeellinen.

Esimerkkejä ympäristöjärjestelmien sertifikaateista:

EMAS Easy on kevennetty menetelmä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Menetelmä on laadittu pieniä ja keskisuuria organisaatioita varten. Järjestelmää noudattava yritys sitoutuu tekemään vuosittain julkisen ympäristöraportin ympäristöasioidensa hoidosta.

ISO 14001- standardi on maailmanlaajuinen ja maailman suosituin ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä on EMAS –standardia joustavampi, sillä siinä ei velvoiteta organisaatiota julkiseen ympäristöraporttiin.

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu, käytännönläheinen kevyt ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä on WWF Suomen koordinoima.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut