Ympäristölakipalvelut

Ympäristölainsäädännön tunteminen on merkittävä osa yritysten toiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa. Ympäristölainsäädäntö kehittyy jatkuvasti ja sen hallitseminen vaatii aikaa ja kokemusta sekä teknisen ja luonnontieteellisen toimintaympäristön ymmärtämistä.

Rambollilta ympäristölakipalvelut erilaisiin hankkeisiin

Ota yhteyttä

Sanna Suvanto

Yksikönpäällikkö, Ympäristölaki
P: +358 40 559 9766

Tomi Rinne

Vanhempi ympäristölakimies
P: +358 40 7062 070

Ramboll tarjoaa ympäristölainsäädännön asiantuntijapalveluita osana projekteja ja itsenäisinä toimeksiantoina. Kokenut ja asiantunteva juristitiimimme hallitsee monipuolisesti ympäristö- ja kiinteistöoikeuden asiantuntijatehtävät.

Laajaa ja kokonaisvaltaista ympäristölain asiantuntemusta

Ympäristölakipalvelumme kattaa kaikki ympäristölainsäädännön osa-alueet. Hoidamme sekä laajoja projekteja että yritysten päivittäistä neuvontaa. Teemme selvitystyötä ja hoidamme vastuisiin liittyviä hallinnollisia prosesseja ja riita-asioita. Meiltä voi tiedustella myös lakiasioihin liittyvää räätälöityä koulutusta sekä sopimusten laadintaa. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden toteuttajat, kiinteistösijoittajat, julkisyhteisöt ja maanomistajat.

Työkalunamme on lisäksi kotimainen LAWLY-palvelu keskeisten vaatimusten tunnistamiseen, hallintaan ja vaatimusten täyttymisen osoittamiseen. Tutustu LAWLY-palveluun.

Ympäristölakipalveluitamme

 • Ilmasto-oikeus, päästökauppamarkkinat ja päästövähennysprojektit (CDM ja JI) sekä uusiutuvien energianlähteiden sertifikaattien luominen ja kauppa
 • Juridinen riskinarviointi ja valitusprosessti
 • Kaavoitus- ja kiinteistökehitysprojektien riskien kartoittaminen, toiminnan suunnittelu, kauppaneuvottelut ja lunastusprosessit
 • Kiinteistöjen vuokraus
 • Kiinteistökaupat, maanvuokrasopimukset, lunastusprosessit, vesioikeudellinen neuvonta, korvaustoimitukset, maaoikeusasiat ja kiinteistötoimituksiin liittyvä neuvonta
 • Oikeudenkäynnit hallinto-, käräjä- ja markkinaoikeuksissa sekä EU-tuomistuimessa
 • Rakentamisen urakka- ja luvituskysymykset
 • Ympäristövaikutusten arviointiin ja lupaprosesseihin liittyvä neuvonta
 • Ympäristövastuut

Ympäristöoikeus liittyy tiiviisti muihin oikeudenaloihin. Asiantuntijamme hallitsevat myös EU-oikeuteen, hallinto- ja prosessioikeuteen, hankintalainsäädäntöön sekä yrityskauppoihin liittyvät oikeudelliset asiat.

Lainopillinen neuvonta suunnittelun osana

Rambollin ympäristölakipalveluiden ainutlaatuinen etu on juridisen neuvonannon integrointi muuhun suunnittelu- ja konsulttitoimintaamme. Kun lakiasiantuntija työskentelee yhdessä hankkeen muiden asiantuntijoiden kanssa jo suunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, saavutetaan merkittäviä ajankäyttö- ja kustannushyötyjä.

Lakiasiantuntijoillamme on erittäin pitkä ja laaja kokemus yritysten ja julkisyhteisöjen palvelemisesta ympäristöoikeuden alalla ja täten olennaisten kysymysten hahmottaminen ja toimintaympäristön tuntemus on tehokasta. Meille on luontevaa asianajollinen toimintatapa ja valmiudet toimia myös vaativissa kansainvälisissä hankkeissa. Tarvittaessa hyödynnämme myös Rambollin kansainvälisen osaajaverkoston asiantuntemusta.

Toimeksiannot hoidetaan aina luottamuksellisina, mikäli asiakkaan kanssa ei nimenomaisesti muuta sovita.

Ympäristölakihankkeitamme

 • Energiayhtiö: ympäristölupaan ja EU-oikeuden tulkintaan liittyvä valitusprosessi ja ennakkoratkaisuprosessi EU:n tuomioistuimessa
 • Itämeren kaasuputken ympäristövaikutusten arviointiin ja luvitukseen liittyvä juridinen neuvonta
 • Jätehuollon organisointi keskisuuressa kunnassa
 • Suuren tuulivoimapuiston YVAan, luvitukseen, maanhankintaan ja verkkoonliittymiseen liittyvä neuvonta
 • Kaivosyhtiö: valtauksiin ja lunastuksiin liittyvä neuvonta
 • Kaupan alan toimija: kaavoitukseen ja kiinteistökehitykseen liittyvä neuvonta
 • Satama-alan toimija: vesitalous- ja ympäristölupaprosessi
 • Erityissuojeltavien lajien poikkeusluvat ja Natura-arviointiin liittyvä konsultaatio
 • EDD-projekteihin liittyvä juridinen konsultaatio
 • Lakikartoitukset ja auditoinnit teollisuusyrityksille
Lisätietoa palveluistamme saat Ympäristölakipalvelut-esitteestämme (pdf).

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut