Teollisuuden turvallisuuspalvelut

Teollisuuden toiminnan korkea turvallisuustaso muodostuu työntekijöiden, prosessien sekä ympäristön turvallisuuden varmistamisella. Kokonaisturvallisuuteen liittyvät myös hankintoihin, toimintoihin ja tuotannon turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Ota yhteyttä

Petri Blomberg

HSEQ Manager
P: +358 50 011 1101

Fanny Syrjänen

Asiantuntija, ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus
P: +358 44 262 6626
Rambollilla on kattava osaaminen teollisuuden turvallisuuspalvelujen eri osa-alueista ja niiden kehittämisestä koko elinkaaren matkalla. Kokeneet asiantuntijamme auttavat niin prosessiturvallisuuteen, koneturvallisuuteen, kemikaaliturvallisuuteen, ympäristöturvallisuuteen, paloturvallisuuteen kuin vaarallisten aineiden kuljetuksiinkin liittyvissä selvityksissä.

Turvallisuustiimiimme koostuu eri alojen asiantuntijoista, joille yhteistä on kattava kokemus teollisuuden turvallisuusasioiden hallinnasta. Joukossa on niin teknisen kuin luonnontieteellisenkin koulutuksen omaavia asiantuntijoita sekä pelastuslaitostaustaisia erityisosaajia.

Palvelumme kattavat ympäristöön, työhön ja prosessien turvallisuuteen liittyvän arvioinnin, suunnittelun sekä kehittämisen.

Ydinosaamisemme teollisuuden turvallisuudessa

  • riskinarvioinnit (HAZOP, domino, POA, suuronnettomuusvaarojen arvioinnit, ympäristöriskinarvioinnit, terveyshaittojen arvioinnit)
  • riskien hallinta (auditoinnit, kokonaisturvallisuuden riskien hallinta, paloriskikartoitukset, turvallisuusjohtamisjärjestelmät, ATEX)
  • kemikaaliturvallisuus
  • kemikaalilainsäädännön mukaisten selvitysten ja asiakirjojen laadinta
  • altistumisen arvioinnit (terveyshaitta-arviot, työhygieeniset mittaukset, altistumisskenaariot)
  • mallinnukset (haitallisten aineiden leviäminen, räjähdysten ja tulipalojen lämpösäteilyn mallintaminen)
  • turvallisuuskoulutukset

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites