Ympäristövaikutusten arviointi (YVA/SVA)

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tunnistetaan hankkeiden vaikutuksia ja arvioidaan niiden merkittävyyttä. Rambollilla on laaja kokemus erilaisista ympäristöselvityksistä ja ympäristövaikutusten arvioinneista. Tuotamme tietoa päätöksentekoa varten.

Ota yhteyttä

Joonas Hokkanen

Johtava asiantuntija
P: +358 400 355 260

Antti Lepola

Johtava asiantuntija
P: +358 40 588 7557

Eero Parkkola

Johtaja, uudet liiketoiminnat
P: +358 400 742 271

YVA-menettelyä edellytetään hankkeista, joista saattaa aiheutua merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. YVA:ssa arvioidaan vaikutuksia mm. ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön, luonnonvaroihin ja maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Tavoitteena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun. Ympäristölupa voidaan hakea ja myöntää vasta, kun vaikutukset on arvioitu. -> Lisätietoa YVA-lainsäädännöstä

YVA-osaamista vuosien kokemuksella

Asiantuntijoillamme on vuosien kokemus ympäristövaikutusten arvioinneista (YVA) ja erilaisten hankevaihtoehtojen vertailusta. Ramboll on ollut mukana kehittämässä monitavoitearviointimenetelmiä IMPERIA-hankkeessa ja ottanut ne käyttöön ensimmäisten joukossa. Laaja-alainen osaamisemme kattaa mm. teollisuuslaitokset, vesi- ja jätehuoltohankkeet, infrahankkeet kuten energiantuotannon ja energiansiirron hankkeet, liikenneväylät, satamat ja terminaalit sekä kaavojen ympäristövaikutusten selvittämisen. Rambollista löytyy osaaminen myös ympäristövaikutusten arviointiin usein liittyvään tekniseen suunnitteluun, kaavoitukseen sekä suunnitelmien visualisointiin.

Toteutamme ympäristövaikutusten arvioinnin ja suunnittelun vuorovaikutteisesti, yhteistyössä hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja kansalaisten kanssa. Tärkeä osa suunnittelutyötämme on etsiä keinoja ja toimenpiteitä, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä ja lieventää. Laadukkaasti toteutettu ympäristövaikutusten arviointi edesauttaa hankkeen lupien saantia ja toteutusta. Toteutamme hankkeita Suomessa sekä globaalisti kansainvälisen Ramboll-konsernin asiantuntijaverkoston avulla. -> Our EIA services in English.

YVA-erityisosaamisemme

 • Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laadinta
 • Neuvottelut, yleisö- ja ryhmätilaisuudet sisältäen valmistelun ja muistioiden laadinnan
 • Luontoselvitykset sekä maisemaselvitykset ja -analyysit
 • Sosiaalisten vaikutusten ja terveysvaikutusten arvioinnit sekä tiedon hankintaan liittyvät ryhmähaastattelut, työpajat, asukaskyselyt ja vuorovaikutussuunnitelmat
 • Melun, tärinän ja päästöjen mittaukset, laskennat ja leviämisen arvioinnit
 • Riskien tunnistaminen ja arviointi
 • Hankkeiden luvan haun valmistelut ja lupa-asiakirjojen laadinnat

   YVA-referenssejämme

   Lisätietoa

   Hankkeitamme

   Kemin Ajoksen merituulivoimapuisto

   Ajoksen edustan merialueelle aiotaan rakentaa 27 uutta tuulivoimalaa. Ramboll laati hankkeeseen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) sekä Kemin kaupungin osayleiskaavan muutoksen. Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi merituulivoimapuiston osayleiskaavan marraskuussa 2014. Kaava sai lainvoiman 11.1.2015.

   Tampereen hyötyvoimalaitoksen YVA

   Tampereen hyötyvoimalaitoksen YVA

   Pirkanmaalaisen roskapussi päätyy Tampereella hyötyvoimalaitokseen, josta siitä tehdään lämpöä ja sähköä alueen tarpeisiin. Ramboll toteutti Tammervoimaksi nimetyn hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja lisäksi valmisteli ympäristölupahakemukseen liittyvät asiakirjat.

   Näytä tämän palvelun kaikki projektit

   Espoo, pääkonttori

   Espoo, pääkonttori
   PL 25, Säterinkatu 6
   FI-02601 Espoo
   Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
   Fax

   Mail: info@ramboll.fi

   Muut

   Muut