Alakivenpuisto

Ramboll on toiminut Alakivenpuiston hankkeessa suunnittelijana sekä rakennuttaja- ja valvojakonsulttina. Rambollin asiantuntijat laativat myös hankkeen geotekniset, valaistus- ja puistosuunnitelmat

Ramboll on toiminut Alakivenpuiston hankkeessa suunnittelijana sekä rakennuttaja- ja valvojakonsulttina. Rambollin asiantuntijat laativat myös hankkeen geotekniset, valaistus- ja puistosuunnitelmat

Lähetä viesti

Aino-Kaisa Nuotio

Suunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 400 995217
Juha Halikka

Juha Hälikkä

Project Manager
P: +358 40 809 6257

Helsingin Myllypurossa sijaitseva Alakivenpuisto on merkittävä uudentyyppinen, ylijäämämaiden hyötykäyttö- ja viherrakentamisen koekohde. Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein ja se edustaa Helsingin kaupungin strategian mukaista uutta luonnonmukaista ja resurssitehokasta viherrakentamisen tapaa.

Ramboll on toiminut Alakivenpuiston hankkeessa suunnittelijana sekä rakennuttaja- ja valvojakonsulttina. Rambollin asiantuntijat laativat myös hankkeen geotekniset, valaistus- ja puistosuunnitelmat. Rakennuttaja- ja valvojakonsulttimme vastasivat rakennushankkeen teettämisestä alusta loppuun, jatkuen kunnossapidon valvontaan.

Puisto rakennettiin hyödyntämällä yli 60 000 m3 ylijäämämaita. Maastonmuotoilut toteutettiin hyödyntämällä 35 000 m3 massastabiloituja ruoppausmassoja. Kierrätyskasvualustana hyödynnettiin 25 000 m3 Helsingin rakennushankkeista muodostuneita pintamaita. Lisäksi alueelle on hyödynnetty kierrätettyä betonimursketta. Massojen hyötykäytöllä saavutettiin 3,8 miljoonan euron säästöt.

Elämyksellisiä valaistusratkaisuita 

Viihtyisä ja toiminnallinen viheralue soveltuu monenlaiseen toimintaan ja oleskeluun. Elämyksellinen valaistus houkuttelee asukkaita puistoon myös iltaisin ja lisää alueella liikkuvien turvallisuudentunnetta. Puistoalueella erikoisvalaistuksella on merkittävä rooli. Valovoimaiset gobo-heittimet piirtävät esiin täyttömäen kartiokkaan muodon öisiin kaukonäkymiin ja vaihtuvat valokuviot muodostavat erilaisia yksityiskohtia pimeän ajan käyttäjille. Kalliopintojen korostusvalaistuksella vahvistettiin puiston tilallista tunnelmaa ja elämyksellisyyttä puistoon luotiin harkituilla värivaloilla. Uusi puisto lisää monimuotoista luontoa kaupunkiin ja luo osaltaan Myllypurolle positiivista imagoa.

Entisestä kaatopaikka-alueesta on luotu resurssiviisaan massarakentamisen, tilallisen muotoilun, elämyksellisen valaistuksen ja monimuotoisen kasvillisuuden keinoin laaja, alueellisesti merkittävä virkistysalue, maamerkki sekä näköalapaikka. Puisto myös valittiin vuoden 2018 kuntatekniikan saavutukseksi.

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites