Auriga Business Center

Lähetä viesti

Petri Hyttinen

Johtaja, kiinteistöprojektinjohto, pääkaupunkiseutu
P: +358 40 539 4918

Turun satama-alueella sijaitseva Linnankiinteistö sai uuden elämän peruskorjauksen ja käyttömuutosten jälkeen vuonna 2012. Siitä tuli nykyaikainen satama- ja merenkulun toimisto- ja toimitilakeskittymä toimittuaan sitä ennen tuotanto- ja varastorakennuksena vuodesta 1948 asti. Ramboll toimi hankkeen kehitysvaiheen kiinteistökehittäjänä vastaten muun muassa konsepti- ja hankekehityksestä ja sijoittajan hausta. Toteutusvaiheessa vastasimme myös geosuunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Kiinteistö oli jo vuosien ajan ollut vajaakäytössä ja ränsistyneessä kunnossa. Samalla sen korjausvelka oli kasvanut. Turun kaupunki harkitsikin jo rakennuksen purkamista, mutta kääntyivät lopulta kiinteistökehitystiimimme puoleen.

Linnankiinteistölle haluttiin antaa uutta eloa osana satama-alueen kehittämissuunnitelmia. Pääajatuksena oli, että rakennukseen mietittäisiin merenkulkuun, satamatoimintoihin ja merenkulkualan koulutukseen liittyvää kokonaisuutta. Tavoiteltuun toiminnalliseen kokonaisuuteen saatiin nopeasti myös merkittävät viranomaistahot mukaan. Tällä tavalla onnistuttiin saamaan kaikille osapuolille optimaaliset synergiavaikutukset. Uusia tiloja lähdettiin suunnittelemaan yhdessä vuokralaisten kanssa.

Kohteen laajuus sekä sen tekninen joustamattomuus ja suojelun kautta asetetut rajoitukset vaikeuttivat rakennuksen käyttömahdollisuuksia. Suurimpana haasteena oli siten aivan uuden uskottavan kokonaiskonseptin luominen. Rakennusurakkaa vaikeutti muun muassa nykyaikaisen talotekniikan asentaminen vanhaan rakennukseen, jonka kerroskorkeudet ovat matalat. Lisäksi haasteita loivat vuokralaisten erilaiset vaatimukset merkittävine tekniikkahankintoineen.

Kiinteistöä uusittiin vanhaa kunnioittaen. Rakennuksen kaikki holvit avattiin ja väliseinät purettiin. Julkisivu uusittiin ja tiloihin luotiin neljä kerrosta korkea valokuilu sekä lasikatollinen sisäpiha. Alkuperäisiä pintoja ja materiaaleja jätettiin, koska ne luovat rakennukselle omanlaisensa hengen.

Uusittu rakennus on kuusikerroksinen moderni toimistorakennus, jossa on runsaasti kokous- ja neuvottelutiloja, useita ravintoloita, terasseja, saunatiloja ja sadan hengen auditorio.

Turun kaupunki myi kiinteistön kehitysvaiheen jälkeen Åbo Akademin säätiölle. Nykyisin paikka kantaa nimeä Auriga Business Center. Toimistorakennus on viihtyisä, nykyaikainen ja korkeatasoinen toimitila, jonka käyttöaste on 100 prosenttia. Onnistuneen investoinnin ansiosta rakennukselle saatiin sata vuotta lisää käyttöikää.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites