Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Lähetä viesti

Heikki Arvio, Ramboll Finland

Heikki Arvio

Kehityspäällikkö, Buildings Business Development
P: +358 40 7579 588
Vaasan keskussairaalan uuden H-rakennuksen hanke toteutetaan allianssimallilla ja hankkeen suorituksesta vastaa Bothnia High 5 -niminen projektiallianssiryhmä. Hankkeen laajuus on peräti noin 37.000 brm2.

H-rakennuksen rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevien rakennusten väliselle alueelle, mikä tekee hankkeesta erittäin haastavan. Sairaalakampus muodostuu alueella olevista eri aikakausien rakennuksista. Rakennushanke toteutetaan tietomallintamalla. Parhaan mahdollisen lähtötiedon saamiseksi Ramboll laati hankkeen alussa Vaasan keskussairaalan alueen rakennuksista inventointimallit, jotka yhdistämällä saatiin nykytilanteen aluemalli. Ramboll toimitti inventointimallit heti hankkeen alussa suunnittelijoiden käyttöön, jolloin olemassa olevien rakennuksien muutossuunnittelun toteutus helpottui suuresti.

Uusi rakennus liittyy vanhoihin olemassa oleviin rakennuksiin, joten vanhojen ja uusien osien liitoskohdista on tärkeä saada tarkkaa tietoa. Uudisrakennuksen alla on myös vanha maanalainen tunneli, joka yhdistää olemassa olevat rakennukset toisiinsa. Tunneli ja olemassa olevat rakennukset laserkeilattiin sekä mallinnettiin uudisrakennuksen suunnittelun tueksi.

Ramboll on ollut vahvasti ohjaamassa hankkeen tietomallinnuksen suuntaa ja strategiaa toimimalla hankkeen BIM-managerina. Rambollin vastuulla ovat olleet mm. tietomallien hyödyntämistavan suunnittelu, erilaiset strategiatyöpajat ja muu BIM-konsultointi.

Rakennuksen suunnittelun ohjauksessa hyödynnetään vahvasti tietomalleja, joiden pohjalta laaditut VR-laseilla katseltavat esittelymallit auttavat sairaalan tulevia käyttäjiä tarkentamaan omia tarpeitaan hankkeen suunnittelijoille ja rakentajille.

Ramboll varmistaa hankkeessa kaikkien tietomallien laadun toimimalla hankkeen tietomallikoordinaattorina. Isossa rakennuksessa tämä tarkoittaa useita tarkastuskierroksia, joilla varmennetaan eri rakennusosien ja suunnitelmien yhteensopivuus, tietomallien sisältämä datan oikeellisuus sekä tietomallintamisen aikataulu.

Ramboll-tietomallinnustiimi tässä hankkeessa
Tietomallikoordinaattori: Max Levander 
Tietomalliasiantuntija: Anne-Mari Kuoppala
Tietomalliasiantuntija: Noora Hanka
Inventointimallinnuksen projektipäällikkö: Mila Viksilä
 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites