Espoon joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen

Lähetä viesti

Kari Hillo

Project Manager, Smart Mobility
P: +358 40 5848315

Espoon kaupungilla oli akuutti tarve määrittää uusia joukkoliikenteen valoetuuskohteita eteläiseen Espooseen Länsimetron liityntäliikenteen sujuvuuden ja täsmällisyyden parantamiseksi. Kaupungilta oli puuttunut tapa, jolla voitaisiin tunnistaa ja priorisoida uusia joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien toteutuskohteita. Projekti toteutettiin yhteistyössä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa.

Ramboll tuotti päätöksenteon tueksi kehittämänsä analytiikan pohjalta objektiivista tietoa ja visualisointeja joukkoliikenteen sujuvuudesta. Menetelmän avulla voidaan analysoida ja havainnollistaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja täsmällisyyttä linja-, katuosuus- ja liittymäkohtaisesti eri ajankohtina. Innovaatio perustuu joukkoliikenteen reaaliaikaisen sijaintitiedon tilastolliseen analysointiin ja aineiston visualisointiin. Tietopohjaa voidaan hyödyntää aikataulu- ja linjastosuunnittelussa sekä joukkoliikenteen etuusjärjestelyjen tarpeen arvioinnissa ja uusien toteutuskohteiden priorisoinnissa.

Työssä hyödynnettiin HSL:n avoimen rajapinnan kautta saatavaa joukkoliikennevälineiden sijaintitietoa ja Rambollin vahvaa kokemusta liikenteen ja liikkumisen mallinuksen sekä data-analytiikan osaamisen saroilla. HSL oli projektin keskeinen yhteistyökumppani, ja seudun joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena myös hyötyi selvityksen tuloksista. Hankkeen ansiosta avoimen datan analytiikalla voidaan kustannustehokkaasti tuottaa laadukas, luotettava ja visuaalisesti havainnollinen tilannekuva, jolla voidaan tehostaa joukkoliikenteen operatiivista toimintaa ja parantaa matkustajien kokemaa palvelua. 

Ramboll toteutti seuraavat palvelut

- konsultointi
- joukkoliikenteen suunnittelu
- data-analytiikka

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites