Erikoiskuljetusreitit ja erikoiskuljetusreittien siltatarkastelut Tampereella

erikoiskuljetukset, Ramboll Finland

erikoiskuljetukset, Ramboll Finland

Lähetä viesti

Kaisu Laitinen

Projektipäällikkö, erikoiskuljetukset
P: +358 44 0572007

Ylileveä, kovin korkea, erittäin raskas tai tosi pitkä kuorma aiheuttaa päänvaivaa niin kuljetusyrittäjälle, kuorman tilaajalle, kadun kunnossapitäjälle kuin tavalliselle tienkäyttäjällekin. Erikoiskuljetuksen turvallinen ja sujuva kulku kaupungin läpi vaatii huolellista suunnittelua. Tampereella erikoiskuljetusten reitit uudistettiin vuonna 2009, ja ensimmäiset parannustyöt reittien varrella toteutettiin vuonna 2010. Rambollin tekemät erikoiskuljetusten reittisuunnitelmat tuovat ryhtiä katuverkon hallintaan ja kehittämiseen.

Suomessa ollaan laatimassa useita valtion ja kuntien välisiä yhteisiä kadunkäyttösopimuksia, jotka koskevat erikoiskuljetusten reittejä kaupungeissa. Kunnat sopivat ELY-keskuksen kanssa, että erikoiskuljetusviranomaiset voivat myöntää lupia alueensa katuverkolle ilman yhteydenottoa. Erikoiskuljetukset saadaan näin kulkemaan toivottuja reittejä, ja kunta puolestaan sitoutuu ottamaan reitit huomioon kadunpidossa. Kaupunkisopimusten myötä byrokratia ohenee ja lupien saaminen nopeutuu.

"Kadunkäyttösopimukset tuovat ryhtiä maantie- ja katuverkon hallinnoitavuuteen ja lisäävät suunnitelmallisuutta tienpidon rahoitukseen. Paikallisesti ja valtakunnallisesti on meneillään useita hankkeita, muun muassa olemassa olevan valtakunnallisen suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon uudelleenmäärittely on tarkastelun alla", selvittää Kaisu Laitinen Rambollista.

Ylileveä kuljetus vaatii muutosta katujärjestelyyn

Joskus reitin varrella on tehtävä muutoksia, jotta kuljetus ylipäätään onnistuu. Ramboll suunnitteli myös reittien parantamiseen vaadittavat toimenpiteet. Ensimmäisen vaiheen muutostyöt toteutettiin Tampereella kesän 2010 aikana.

"Erikoiskuljetusta varteen saatetaan joutua väliaikaisesti siirtämään tai pysyvästi poistamaan esimerkiksi liikennevaloja, keskisaarekkeita, puita, valaisinpylväitä ja ilmajohtoja. Myös siltojen kantavuudet on tarkkaan tutkittava, jotta ne kestävät painavan kuorman. Tarvittaessa siltoja ja alikulkuja on vahvistettava", kertoo Laitinen.

Rambollilla on laadittavana kadunkäyttösopimuksia Tampereen lisäksi myös Kangasalla, Nokialla, Ylöjärvellä, Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella. Samankaltaisia konsultointihankkeita on meneillään myös muualla Suomessa, paikoin viranomaiset toteuttavat hankkeita myös omin voimin. Ramboll on laatinut aiheesta myös ohjeet erikoiskuljetusluvan tarvitsijoille sekä kunnille ja suunnittelijoille. 

Raskaat erikoiskuljetukset saattavat vaurioittaa siltojen rakenteita. Ramboll toteutti Tampereella siltojen kantavuuselvityksen erikoiskuljetusreittien osalta. Hyvällä suunnittelulla useimmat ongelmat voidaan välttää..

Rambollin referenssit:

  • Tampereen erikoiskuljetusten kadunkäyttösopimus, 2008-2010
  • Tampereen erikoiskuljetusreittien toimenpidesuunnitelma, 2009
  • Tampereen erikoiskuljetusreittien siltatarkastelu, 2009-2010
  • Nokian, Kangasalan ja Ylöjärven erikoiskuljetusten kaupunkisopimukset, 2010
  • Erikoiskuljetuksiin liittyvät ohjeet, 2009
  • Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken erikoiskuljetusten kadunkäyttösopimukset, 2010

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites