Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelu Suomusjärveltä Saloon

Lähetä viesti

Markku Salo

Toimialapäällikkö, ratasuunnittelu, Oulu
P: +358 400 711 261
M: +358 400 711 261
Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku välin nopeaa junayhteyttä, joka toteutuessaan lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa, parantaa alueen liikenneyhteyksiä sekä laajentaa työssäkäynti- ja työmarkkina-alueita.

Yleissuunnitelma laaditaan noin 95 kilometrille pituiselle uudelle oikoradalle Espoon ja Salon välillä. Suunnittelu sisältää radan sijainnin suunnittelun maakuntakaavan mukaiseen ratakäytävään yleissuunnitelman tarkkuustasolla, radasta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin ja alustavan kustannusarvion. Rambollin vastuulla on yleissuunnitelman laatiminen noin 30 kilometrin pituisella rataosuudella välillä Suomusjärvi–Salo.

Rambollin yleissuunnittelu sisältää kyseisen suunnitteluosuuden projektinjohtamisen, rata- ja tiesuunnittelun, geoteknisen suunnittelun, siltasuunnittelun sekä ympäristösuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Yleissuunnittelu ja siinä tehtävät yhteensovitukset eri tekniikkalajien kesken kuten yhteensovitus viereisen suunnitteluosuuden rajapinnassa tehdään tietomallintamalla.

Yleissuunnittelun aikana on tehty tiivistä yhteistyötä suunnittelualueen kuntien, maakuntien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kesken sekä järjestetty lukuisia kokouksia ja muita vuorovaikutustilaisuuksia. Yleisötilaisuuksissa ja asukastyöpajoissa hankkeen vaikutuspiirissä olevilla sidosryhmillä ja asukkailla on ollut mahdollista antaa kommentteja ja ilmaista kantansa suunnitelmiin.

Yleissuunnittelun lisäksi Ramboll on tehnyt koko Helsinki-Turku-välille junamatkustajien kysyntäennusteet sekä alustavat aikataulutarkastelut, joiden perusteella laadittiin erilaisia liikenneskenaarioita Helsinki–Turku-välin nopealle junayhteydelle. 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites