Etelä-Suomen junaliikenteen (ESSI) kehityskuva

Lähetä viesti

Jukka-Pekka Pitkänen

Global Division Director, Smart Mobility
P: +358 407 384 190

Palvelumme

Etelä-Suomen junaliikennettä on käsitelty kokonaisuutena koko liikennejärjestelmätason selvityksissä sekä pilkottuna yksittäisissä kohdekohtaisissa selvityksissä. Etelä-Suomen kauko-, lähi- ja tavarajunaliikenteestä ei ollut olemassa yhtenäistä selvitystä, miten liikenteen lisääminen ja maankäytön kehittyminen vaikuttavat junaliikenteen kokonaisuuteen.

Hankkeessa laadittiin koko Etelä-Suomen junaliikenteen simulointitarkastelu, jonka perusteella arvioidaan junaliikenteen toimenpiteet eri ajankohdissa. Simulointitarkastelua varten laadittiin kehityskuva, johon sisällytettiin mm. matkustajamääräarviot, kysyntäennusteen muutokset, raideverkon mallinnus, aikatauluskenaariot ja raideverkon ongelmakohtien analyysi.

Rambollin rooli projektissa oli laatia yhteistyössä Proxion Plan Oy:n kanssa liikenteen kysyntäennusteet, rataverkon ja junatarjonnan mallintaminen, kalustokiertojen pelisäännöt sekä aikataulut vuosille 2025 ja 2040. Lisäksi tilanteisiin laadittiin toimivuustarkastelut ja häiriötilanneanalyysit simuloimalla.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites