Fuel Price Comparison 2019

Liikenteessä käytettävien energiavaihtoehtojen määrää ja etenkin vähähiilisen ja uusiutuvan energian osuutta tulisi lisätä. Kuitenkin vaihtoehtoisten ja tavanomaisten polttoaineiden käyttökustannusten vertailu on haasteellista kuluttajille. 

Fuel price comparison -hankkeessa yhdeksän jäsenmaata kehittävät yhteistyössä polttoaineiden ja käyttövoimien hintojen ilmoittamista, jotta ne ilmoitettaisiin jatkossa yhtenäisellä tavalla. Hankkeen tavoitteena on myös tiedon levittäminen ja kuluttajien kiinnostuksen herättäminen vaihtoehtoisia polttoaineita kohtaan. 

Rambollin rooli hankkeessa oli määrittää vaihtoehtoisten polttoaineiden ja käyttövoimavaihtoehtojen hinnat, formaatti ja esityspaikat. Toteutimme kuluttajakyselyn ja pilotoinnin huoltoasemilla. Laadimme suosituksia ja ohjeita tukemaan säädösten yhtenäistä implementointia sekä kehitimme digitaalisen portaalin polttoainehintojen esittämiseen. Lisäksi tiedotimme sidosryhmiä ja mediaa polttoainehintojen vertailumetodologiasta.

Hankkeessa luodaan Euroopan laajuisia standardeja vertailukelpoisten hinnoittelun esittämiseen, jotta kuluttaja voi esimerkiksi autoa valittaessa vertailla eri vaihtoehtoja tasapuolisesti. Hintojen yhdenmukainen ilmoittaminen polttoaineiden jakelupaikoilla ja digitaalisessa portaalissa lisää kuluttajien tietoisuutta uusien vaihtoehtojen saatavuudesta ja niiden kustannuskilpailukyvystä. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites