Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen Kokoojakadun liikennejärjestelmävaikutusten arviointi

Lähetä viesti

Hannu Pesonen

Project Manager, Smart Mobility
P: +358 40 5264104

Hankkeen tavoitteena oli osoittaa Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja siihen kytkeytyvän uuden maanalaisen Kokoojakadun liikenteelliset vaikutukset paikallisesti ja seudullisesti.

Arviointeja varten liikenne-ennusteet laadittiin Helmet-mallilla tihentäen Helsingin keskustan aluejakoa pysäköintilaitosten liikennetuotokset tarkistettuna. Maanalaisen Kokoojakadun vaihtoehdoille optimoitiin käyttömaksut, joilla liikennekuormitukset saatiin tunneliturvallisuuden kannalta sopivalle tasolle. Satamien maaliikenteen ennusteet tarkistettiin Helsingin sataman kehitysarvioiden perusteella.

Autoliikenteen osalta arvioitiin erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia liikenteen määriin ja sujuvuuteen sekä pintaliikenteen että maanalaisen liikenteen osalta. Liikkumisen puolelta arvioitiin vaikutukset matkamääriin kulkutavoittain sekä muutokset matkojen suuntautumisessa. Tämä indikoi alueiden suhteellisen houkuttelevuuden muutoksia. Liikenteellisissä tunnusluvuissa arvioitiin liikenteessä kuluvaa kokonaisaikaa, kilometrisuoritteita väylätyypeittäin ja alueittain, liikenteen päästöjä sekä vakavien liikenneonnettomuuksien määriä. 

Myös erilaisten käyttömaksujen kertymien ja kustannusten muutokset arvioitiin. Saavutettavuusmuutosten arviointiin kehitettiin menetelmä, joka huomioi matka-aikojen lisäksi myös liikkumisen kustannukset. Saavutettavuusmuutoksia tarkasteltiin erikseen asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmista.

Arviointityötä tehtiin lomittain suunnittelun kanssa, ja sillä oli keskeinen rooli erilaisten vaihtoehtojen karsimisessa, jatkovaihtoehtojen muovautumisessa sekä kaupungin päätöksenteossa.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites