Helsingin ratapihan liikenneselvitykset

Lähetä viesti

Jukka-Pekka Pitkänen

Global Division Director, Smart Mobility
P: +358 407 384 190

Palvelumme

Helsingin ratapihan kehittämisen tavoitteena on parantaa ratapihan toimintaa ja vähentää liikenteen häiriöherkkyyttä.

Hankkeessa Ramboll käytti ainutlaatuisia arviointimenetelmiä Helsingin ratapihan toiminnalliseen kehittämiseen. Uudenlaisten menetelmien avulla selvitettiin toiminnallisia ratkaisuja Suomen ruuhkaisimman ja tärkeimmän ratapihan operatiivisiin ja aikataulullisiin haasteisiin. Suomen rataverkko on harvempi kuin suuri osa Euroopan rataverkosta ja koostuu suurimmalta osaltaan yksinkertaisista raiteista, minkä takia yleisesti käytössä oleet kapasiteetin ja aikataulun arviointimenetelmät eivät sovi suomalaisiin olosuhteisiin ilman kalibrointia.

Arviointimenetelmiä kalibroitiin ja sovellettiin Helsinkiin. Niitä hyödyntäen laadittiin vaikutusanalyysi eri radan linjausvaihtoehdoille. Arviointikriteereinä pidettiin ratakapasiteettiä, aikataulun täsmällisyyttä ja liikenteen toiminnallisuutta ratapihalla. Lopputuloksena saatiin selkeä ja kvantitatiivinen arviointimateriaali, jolla asiakas voi helposti määrittää tehokkaimmat linjaus- ja aikatauluparannukset olemassa olevaan ratapihaan.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Proxion Plan Oy:n kanssa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites