Helsingin tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden seuranta

Lähetä viesti

Hannu Pesonen

Project Manager, Smart Mobility
P: +358 40 526 4104

Helsingin seudun tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden seurannan hankkeessa luotiin vuosittain päivitettävä liikennemäärien ja sujuvuuden seurantamenettely. Aineistoina hankkeessa käytettiin LAM-pisteiden dataa syksyiltä 2012 – 2017 ja paikannustietoihin perustuva HERE-dataa vuosilta 2015 – 2017.

Hanke toteutettiin kolmessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa jalostettiin LAM-aineistot, tuotettiin analyysipaketit ja laadittiin käyttöliittymä tulosten tarkasteluihin. Toisessa vaiheessa jalostettiin HERE-aineistot, tuotettiin sen analyysipaketit ja laadittiin käyttöliittymä. Viimeisenä laadittiin tiejaksokohtaiset analyysit liikennemääristä, nopeuksista, ruuhkautuvuudesta, matka-aikojen vaihtelusta ja näiden toteutuneesta kehityksestä.

Hankkeessa tuotettu aineisto on ollut perustana Helsingin seudun tieverkon kehittämislinjausten ja esimerkiksi MAL 2019 -suunnitelman laadinnassa. Aineistoja on hyödynnetty myös lukuisissa väyläkohtaisissa kehittämisselvityksissä.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites