E18 moottoritien suunnittelu välillä Koskenkylä-Loviisa-Kotka

E18 moottoritien suunnittelu

E18 moottoritien suunnittelu

Vt 7 Koskenkylä–Loviisa-Kotka on yksi neljästä puuttuvasta Turun ja Vaalimaan välisen kansainvälisen E18-tien kehittämishankkeesta, joilla koko Turun ja Vaalimaan välinen osuus kehitetään moottoriväyläksi. Suomi on sitoutunut toteuttamaan E18-tien moottoritieksi vuoteen 2015 mennessä.

Hankkeen tavoitteena on turvata riittävä ja yhtenäinen palvelutaso Suomen tärkeimmällä kansainvälisellä yhteydellä, parantaa liikenneturvallisuutta ja tukea yhteiskunnan kehittämistä. Hankkeen toteuttamisen jälkeen Helsingistä pääsee Haminaan yhtenäistä moottoritietä pitkin.

Toteutettavan uuden moottoritien pituus on noin 56 kilometriä. Moottoritiejärjestelyt edellyttävät laajoja alemman tieverkon ja rinnakkaistieverkon järjestelyjä, uusia eritasoliittymiä sekä ympäristön suojelun toimenpiteitä. Nykyinen valtatie jää palvelemaan paikallista liikennettä ja se parannetaan liikenteen edellyttämälle tasolle. Tiehallinnon tavoitteena on saada rakentamistyöt käyntiin vuosina 2010 - 2011.

Suunnittelutyö tehdään kiinteässä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisen tärkeän lähtökohdan muodostaa seudulliset, maakunnalliset ja kuntakohtaiset maankäytön suunnitelmat. Koskenkylän ja Loviisan välillä tarkistettava tiesuunnitelma valmistuu toukokuuhun 2009 mennessä. Loviisan ja Kotkan välin tiesuunnitelma valmistuu helmikuussa 2010.

Tiesuunnitelman laadinnassa käytetään avointa ja vuorovaikutteista suunnittelutapaa. Suunnittelun kuluessa järjestetään esittelytilaisuuksia, työpajoja ja maastokävelyjä alueen asukkaille, maanomistajille ja muille sidosryhmille. Ensimmäiset tilaisuudet järjestetään lokakuussa 2008. Lisäksi hankkeella on käytössä Internet-pohjainen karttapalautejärjestelmä, jonka kautta voi antaa palautetta ja tutustua suunnitelmiin koko hankkeen ajan.  

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites