Hajupäästöjen selvitykset ja mittaukset

Hajumittaukset ja hajuselvitykset sekä ratkaisut hajuhaittojen vähentämiseen

Hajumittaukset ja hajuselvitykset sekä ratkaisut hajuhaittojen vähentämiseen

Lähetä viesti

Anne Kiljunen

Ympäristöasiantuntija, Ilmanlaatu
P: +358 40 631 8567

Palvelumme

Johtavana hajuselvitysten asiantuntijana ehkäisemme epämiellyttävän hajun aiheuttamaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Hajupäästöjä aiheuttavat muun muassa jätteiden ja jätevesien käsittely, energiantuotanto, tuotantoeläin- ja maatalous sekä erilaiset teollisuuden toiminnot.

Haiseva ilma sisältää monia epäpuhtauksia, joiden pitoisuudet ovat pieniä ja vaikutukset koettuun hajuhaittaan eivät ole tiedossa. Hajuhaitan kokemiseen vaikuttavat hajupäästön voimakkuus ja miellyttävyys, hajun havaitseminen ja tunnistaminen ympäristössä, altistuneiden asukkaiden ja hajulähteen välinen etäisyys sekä aistimuksen kokeminen haittana asukkaiden keskuudessa.

Hajuselvitysten avulla päästöt ja leviäminen selville

Hajuselvitysten avulla tunnistamme hajuhaittaa aiheuttavat päästölähteet, mittaamme haju- ja hajua aiheuttavien yhdisteiden pitoisuudet ja päästöt sekä selvitämme hajun voimakkuuden ja leviämisen ympäristössä. Hajuhaittojen vähentämissuunnitelmassa arvioimme, paljonko hajupäästölähteiden päästöjä tulee vähentää ja mihin päästölähteisiin vähentämistoimenpiteet on kohdistettava, jotta alueelle kohdistuva hajuhaitta vähenisi.

Palvelumme hajuselvityksissä

  • Hajupäästölähteiden kartoitus
  • Ympäristöilman hajupitoisuuden sekä hajun leviämisen ja laimenemisen havainnointi (kenttäolfaktometria, asiantuntijahajupaneeli, asukashavainnointi, verkkosovellukset)
  • Hajuyksikkömääritykset eli olfaktometria (akkreditoitu menetelmä: Ramboll Finland Oy, ilmanlaatu ja melu, on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T302, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017
  • Hajujen leviämismallinnukset
  • Hajuyhteistarkkailut (suunnittelu, koordinointi, tarkkailuohjelmat, näytteenotto, mittaukset, analyysit, raportoinnit, jatkotoimenpiteiden suunnittelu)
  • Hajupäästöjen vähentämisen teknis-taloudelliset selvitykset
  • Hajukaasujen pitoisuus- ja päästömittaukset: hajuyksiköt (HY/m3, HY/s, HY/h), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), ammoniakki, pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS), orgaaniset hapot, aldehydit ja ketonit, fenolit ja fenoliset yhdisteet, hajunpoistojärjestelmien toimintatehokkuuden todentaminen, ympäristölupien mukaiset velvoitemittaukset

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites