Päästömittaukset

Akkreditoidut päästömittauspalvelut vuosien kokemuksella

Akkreditoidut päästömittauspalvelut vuosien kokemuksella

Lähetä viesti

Sauli Lundström

Ryhmäpäällikkö, päästömittaukset
P: +358 40 560 8984

Asko Hannola

Ryhmäpäällikkö, päästömittaukset
P: +358 40 734 8055

Palvelumme

Viranomaiset valvovat ympäristölle haitallisten aineiden määrää ilmassa. Tuotantolaitosten ympäristöluvissa määritellään mittausvelvoitteet päästöjen kuten savu- ja poistokaasujen sekä tarkkailun osalta. Teemme ympäristölupiin liittyvät päästömittaukset vuosien vankalla kokemuksella.

Kiinnitämme erityisesti huomiota mittaustemme laatuun ja luotettavuuteen. Osallistumme aktiivisesti menetelmien kehittämiseen ja laajennamme osaamistamme sekä laitekantaamme jatkuvasti. Vuosittain teemme mittauksia sadoissa kohteissa sekä Suomessa että ulkomailla.

Ramboll Finland Oy, ilmanlaatu ja melu, on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T302 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017). Lue lisää akkreditoinnistamme Finasin www-sivuilta.

Päästömittauspalvelumme

  • Jätteenpolttoasetuksen mukaiset päästömittaukset (mm. raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit)
  • Haihtuvien hiilivetyjen (VOC) mittaukset FID- tai FTIR-tekniikalla
  • Savukaasun puhdistuslaitteiden takuukokeet ja erotusastemittaukset
  • Konsultointi päästömittausjärjestelmän hankinnassa
  • Päästömittaus- ja laskentajärjestelmien auditointi
  • Päästömittalaitteiden vuokraus esim. prosessikehitykseen tai optimointiin liittyen
  • Lämpökeskusten takuu- ja hyötysuhdemittaukset
  • Hiukkasjakaumamittaukset
  • Kaatopaikkakaasujen mittaukset

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites