Työhygieeniset selvitykset

Työhygieeniset selvitykset ja mittaukset

Työhygieeniset selvitykset ja mittaukset

Lähetä viesti

Anne Kiljunen

Ympäristöasiantuntija, Ilmanlaatu
P: +358 40 631 8567

Sari Tammisto

Ympäristömittaaja, Ilmanlaatu
P: +358 40 673 4152

Palvelumme

Terveellinen ja turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän perusoikeus. Autamme asiakastamme parantamaan työympäristönsä laatua työhygieenisten selvitysten ja -mittausten avulla.

Erilaiset kemikaalit ovat edelleen merkittävä terveyshaitan aiheuttaja työpaikoilla. Lisäksi työympäristössä tunnetaan kymmeniä fysikaalisia ja biologisia työympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Asiantuntijoiltamme saat kaikki tarvittavat työhygieeniset selvitykset ja mittaukset.

Palvelumme työhygieenisissä selvityksissä

  • työtehtäväkohtaiset riskinarvioinnit
  • kemiallisten altisteiden kartoitus (mm. pölyt ja niiden laatu, metallit, kaasut, orgaaniset yhdisteet ja asbesti)
  • fysikaalisten altisteiden kartoitus (mm. melu, akustiikka, lämpöolot ja ilmastointi)
  • biologisten altisteiden kartoitus (mm. bakteerit, sienet, endotoksiinit ja mykotoksiinit)
  • tulosten vertailu haitallisiksi tunnettuihin pitoisuuksiin
  • ratkaisut altistumisen vähentämiseen

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites