Kalasataman Dirika

Dirikan asuinkortteli Helsingin Kalasatamassa

Dirikan asuinkortteli Helsingin Kalasatamassa

Lähetä viesti

Sari Pasanen

Projektipäällikkö, rakennesuunnittelu talorakentamisessa
P: +358 20 7556930

Palvelumme

Helsingin Kalasatamaan valmistunut, neljästä asuinkerrostalosta muodostuva Dirika-kortteli on valmis. Fira Oy:n KVR-urakkana toteuttaman hankkeen tuloksena 4–7 -kerroksisiin taloihin valmistui yhteensä 146 asuntoa. Ramboll toimi rakenne- ja elementtisuunnittelusta vastaavana konsulttina.

Talot rakennutti Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelu Kaupunkiympäristön toimiala, joka myös valitsee asukkaat Dirika-kortteliin. Rakennuttajan valitsemana arkkitehtitoimistona hankkeessa toimi Kirsi Korhonen & Mika Penttinen Oy. Yksi taloista on suunniteltu vaikeavammaisten tarpeisiin, mikä vaikuttaa moniin arkkitehtisuunnittelun yksityiskohtiin. 

Arkkitehtisuunnittelun ja kaavamääräysten tuloksena Dirika-korttelin julkisivuista muodostui tyylikäs yhdistelmä paikallamuurattua tiiltä, valkobetonia ja graafista betonia. Julkisivun rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistaminen korostui tämän hankkeen rakennesuunnittelussa korttelin merellisen sijainnin johdosta. 

Rambollin rakenne- ja elementtisuunnittelijoiden tiimin toimesta suunnitteluratkaisuja mietittiin hyödyntäen Firan laatimia luonnossuunnitelmia ja kustannusmallia, joka toteuttaa tilaajan toiveet.

Luonnollisena tavoitteena oli kehittää mahdollisimman toteuttamiskelpoiset suunnitteluratkaisut ja näin alentaa hankkeen kustannuksia. 
Teknis-taloudellisten vertailujen tuloksena Dirika-korttelin runkoratkaisuksi valittiin betonielementtirunko. Elementtisuunnittelusta vastasi Rambollin Tampereen tiimi, kun taas muu rakennesuunnittelu oli Rambollin Oulun toimiston vastuulla.

– Pidimme kaikille suunnittelualoille yhteisiä Big Room -istuntoja viikoittain paikan päällä Firan toimistolla. Olennaista oli myös se, että hankkeen kaikki suunnitelmat olivat tietomallinnettuja. Uutta tietomallinnuksen soveltamisessa oli se, että myös urakoitsijalla oli pääsy suunnittelijoiden yhteiseen tietomalliin. Näin saimme työmaan osaamisen yhteisiä tavoitteita palvelevaan käyttöön mahdollisimman sujuvasti, kertoo Dirika-korttelin elementtisuunnittelusta vastaava Sari Pasanen.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites