Kasarmikatu 21

Lähetä viesti

Erkki Pekkanen

Yksikön päällikkö, kiinteistöprojektinjohto, Espoo
P: +358 50 388 3126

Jari Lehto

Projektinjohtaja, rakennesuunnittelu
P: +358 40 7517 288

Max Levander

Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Kiinteistöt ja rakentaminen
P: +358 50 5013 875

Työ kohteen parissa alkoi rakennesuunnittelun osalta jo vuonna 2015. Alustavien suunnitelmien jälkeen, vuoden 2016 alkupuolella, pienellä tontilla sijainneet rakennukset purettiin käytännössä muiden, saman aikaisesti asuttuina olleiden rakennusten välistä.

Kasarmitorin puoleisen naapurin ja purettavan rakennuksen välissä sijaitsee vanha, 1800-luvulta peräisin oleva palomuuri, joka oli alun perin kiinnitetty jo tontilta aiemmin purettuun rakennukseen. Jotta palomuuri saatiin pidettyä pystyssä rakentamisen ajan, seinälle oli suunniteltava väliaikainen tukirakenne. Seinän tuenta toteutettiin käytöstä poistetuilla, torninosturin jalkaosilla, joista muodostettiin kerroksittain vaakateräsrakenteita. Kun palomuurin tuenta saatiin tehtyä, purettavan rakennuksen rakenteet sahattiin irti palomuurista.

Haasteista huolimatta purku onnistui hyvin eikä vanhaan palomuuriin tai naapurirakennukseen syntynyt vaurioita. Uudisrakennuksen teko aloitettiin aikataulussa ja perustuksia päästiin tekemään kesällä 2016.

Laserkeilauksella oli tässä projektissa erityisen tärkeä rooli ja se toteutettiin rambollaisten voimin, Max Levanderin johdolla. Laserkeilausaineisto siirrettiin muokattuna Tekla-malliin. Tämä mahdollisti runkorakenteiden tarkan suunnittelun lähelle naapurirakennuksia ilman, että olisi tarvinnut varata liiallisia työvaroja. Paikoin operoitiin vain muutaman sentin työvaroilla, joka olisi ollut erittäin haastavaa ilman keilausta.

Monitoroimalla valvotaan tilaajan etua

Ramboll toteutti Kasarmikadun kohteeseen myös tilaajan edunvalvontaa eli niin kutsuttuja monitorointipalveluita.Käytännössä tämä sisältää toteutuksen ja suunnitelman seuraamisen sekä löydösten raportoinnin sekä riskiarvioinnin.

─Monitorointia ei ole meillä tehty vielä kovin suuressa mittakaavassa, mutta kyseessä on palvelu, jonka avulla varmistetaan uuden ostajan saavan sitä mistä hän maksaa, kertoo kohteen monitoroinnista vastannut yksikönpäällikkö Erkki Pekkanen.

 Aiempi kansainvälinen yhteistyö loi pohjan sille, että Ramboll päätyi toteuttamaan kohteen monitorointipalvelut.

─ Hines Ltd:n edustajat ottivat yhteyttä Tanskaan, sillä he halusivat jatkaa yhteistyötä Rambollin kanssa. Koska kyseessä oli paikallinen toimeksianto, Tanskasta oltiin yhteydessä meihin.

Kesällä 2017 toteutettiin ensin tekninen due diligence, minkä jälkeen Ramboll sai toimeksiannon myös monitorointipalveluista, jotka toteutettiin pääosin loppuvuoden 2017 aikana.

─Monitoroinnin osalta työ hankkeen parissa alkoi syys-lokakuun vaiheessa. Kiinteistökauppa saatettiin loppuun joulukuun lopulla ja tehtävänämme oli varmistaa, että myynti- ja ostosopimuksen (sell and purchase agreement) tekniset ehdot täyttyvät ja että ylläpitosopimukset vastaavat laadullisesti ostajan haluamaan tasoa.

Kantavat sandwich-elementit kruunaavat kokonaisuuden

Moneen toimistorakennus- ja toimitilaprojektiin osallistuneen Jari Lehdon mukaan kohde poikkesi rakennesuunnittelun ja muiden ratkaisuiden osalta perinteisestä toimitilarakennuksesta.

─Hyvin usein toimistorakennuksissa on pilareita, mutta tässä kohteessa oli normaalista poiketen kantavat julkisivut, jotka toteutettiin kantavien sandwich-elementtien avulla. Näin saatiin luotua kohteeseen vanhempaa, ympäristöön sopivaa ilmettä.

Yleisesti ottaen kohteeseen toteutettiin muutenkin laadukkaita sekä korkeatasoisia ratkaisuita. Esimerkiksi rakennusvaiheessa on panostettu sisäilmaan työmaan puhtauden ja materiaalivalintojen kautta. Myös purun jätteiden kierrätysaste oli erittäin hyvä, sillä kierrätysaste oli yli 95 %.

Rambollin asiantuntijat vastasivat myös hankkeen LEED konsultoinnista avustaen tilaajaa tavoitteiden määrittämisessä, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksessa sekä sertifiointihakemuksen laadinnassa. Hanke saavutti korkeimman platina-tason LEED sertifioinnin. 

 


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites