Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Lähetä viesti

Juha Heltimo

Project Manager, Smart Mobility
M: +358 50 3694604

Hankkeessa laadittiin käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön. Tavoitteena oli selkeyttää kunnalliseen liikenneturvasuunnitteluun sekä jatkuvaan liikenneturvallisuustyöhön liittyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Ramboll vastasi käsikirjan laadinnasta, ja hanke toteutettiin yhteistyössä Linea Konsultit Oy:n kanssa.

Kunnissa tehtävällä paikallisella liikenneturvallisuustyöllä on keskeinen merkitys koko maan liikenneturvallisuustilanteen kohentamisessa. Hankkeessa tuotettu käsikirja sisältää yleiskuvauksen liikenneturvallisuustyön monipuolisuudesta, osatekijöistä, ilmiöistä ja tietolähteistä sekä onnettomuuksien kustannuksista. 

Käsikirjassa käydään läpi kunnan roolia ja mahdollisuuksia toteuttaa liikenneturvallisuustyötä sekä esitellään liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaprosessi. Käsikirjaan on koottu kunnallisen liikenneturvallisuustyön koko kokonaisuus selkeästi ja tiiviisti jaoteltuna ja sen on tarkoitus selkiyttää suunnittelun prosesseja ja sisältöä. Laajaa kokonaisuutta tukevat erilliset säännöllisesti päivittyvät nettisivut. 

Materiaalin ensisijaisena kohderyhmänä ovat kunnat ja kuntien liikenneturvallisuustyöhön osallistuvat alueelliset viranomaistahot ja päätöksentekijät, paikalliset sidosryhmät sekä suunnitelmia laativat konsultit. Käsikirja toimii myös perehdytysmateriaalina edellä mainituille tahoille.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites