Kemin Ajoksen merituulivoimapuisto

Lähetä viesti

Pirjo Pellikka

Pirjo Pellikka

Kaavoitusarkkitehti, Kuopio
P: +358 40 5322 380
Innopower Oy tuottaa tuulisähköä Kemissä, Oulussa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa. Yhtiön omistajakunta muodostuu johtavista suomalaisista kunnallisista energiayhtiöistä ja teollisuusyrityksistä.

Nykyinen Innopower Oy:n tuulivoimapuisto Kemissä käsittää 10 voimalaa, joista 8 on rakennettu keinosaarille ja 2 maalle. Tuulivoimapuisto on otettu käyttöön kahdessa vaiheessa vuosina 2008-2009. Yhtiö on suunnitellut myös kolmen voimalan rakentamista vuonna 2010 purettujen vanhojen voimaloiden tilalle.

Ajoksen edustan merialueelle aiotaan rakentaa 27 uutta tuulivoimalaa ja kaksi nykyistä on mahdollista korvata uusilla tuulivoimaloilla.

Ramboll laati hankkeeseen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) vuosina 2009-2010 sekä Kemin kaupungin osayleiskaavan muutoksen vuosina 2012-2014. Molempiin projekteihin osallistui laaja joukko Rambollin asiantuntijoita Lahdesta, Kokkolasta ja Espoosta. Selvityksiä laativat lisäksi mm. vesikasvillisuuden ja pohjaeläinten osalta Alleco Marine biological and limnological consultants. Lepakoista saatiin asiantuntijalausunto Bathouselta.

- Hankkeen YVA tuotti uutta tietoa suunnitteluun ja mahdollisti luontevasti yhteydenpidon eri intressiryhmien välillä. Toteutettu YVA oli haasteellinen ja mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa Rambollin monialaista asiantuntijuutta tarvittiin jälleen, toteaa ympäristövaikutusten arvioinnista vastannut FT Joonas Hokkanen.

- Ajos on yksi Suomen potentiaalisimpia paikkoja merituulivoimalle. Innopower Oy on arvioinut, että vuosittainen sähköntuotanto voisi olla n. 300–500 gigawattituntia (GWh). Vastaava sähkömäärä hiilivoimalla tuotettuna muodostaisi 270–450 kilotonnia hiilidioksidia (ktCO2). Hankesuunnitelmaa kehitettiin toteuttamiskelpoiseksi kaavoituksen aikana huomioimalla meriväylät, kalastus ja meriluonnon ominaisuudet, kertoo hankkeen kaavoituksesta vastaava rakennusarkkitehti Matti Kautto.

Kemin kaupunginvaltuusto hyväksyi merituulivoimapuiston osayleiskaavan marraskuussa 2014 (17.11.2014 § 107). Kaava sai lainvoiman 11.1.2015.

Kyseessä on Rambollin projektiryhmän kolmas lainvoimainen merialueen tuulivoimaosayleiskaava. Projektiryhmä laati myös Suomen ensimmäisen offshore-merialueen tuulivoimaosayleiskaavan Raahen Maanahkiaiseen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites