Keski-Pasilan korkean rakentamisen poikkeamisohje

Palvelumme

Keski-Pasilaan on suunnitteilla kymmenen korkean rakennuksen alue. Pasilan torneista suurin osa on yli 16-kerroksisia, ja korkeimmasta rakennuksesta saattaa tulla jopa 40-kerroksinen. Hyvin korkeiden rakennusten toteuttaminen on Suomessa tällä hetkellä vielä vähäistä. Suomen rakentamismääräyskokoelma kattaa nykyisellään enintään 16-kerroksiset rakennukset. Lupaviranomainen käsittelee tätä korkeammat rakennukset poikkeamisena määräyksistä, jolloin viranomaishyväksyntä perustuu erillisselvityksiin.

- Rambollin kokoaman konsulttiryhmän vahvuutena on laaja kokemus korkeiden rakennusten suunnittelusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Ryhmä koostuu Rambollin suomalaisista sekä brittiläisistä asiantuntijoista. Lisäksi ryhmään kuuluu Rambollin yhteistyökumppaneita Suomessa, kertoo projektipäällikkö Ismo Tawast.

Ramboll työryhmineen tuottaa yhteistyössä Helsingin kaupungin asettaman ohjausryhmän ja kaupungin nimeämien asiantuntijaviranomaisten johdolla kaupunkitasoisen poikkeamisohjeen, jota tultaneen aikanaan soveltamaan myös muiden kaupunkien alueella. Poikkeamisohjeen lähtötiedot hankitaan kirjallisuustutkimuksen, kansainvälisten asiantuntijakyselyjen sekä haastattelujen ja työpajojen avulla.

Korkean rakentamisen poikkeamisohje selkeyttää kaupungin viranomaisten vaatimuksia suunnittelun ja toteutuksen suhteen. Tavoitteena on yhtenäistää rakentamiseen vaadittavat selvitykset ja suunnitelmat, ja valmistuttuaan menettelyohje sovittaa yhteen viranomaistarkastuksen ja rakennushankkeen eri vaiheet. Menettelyohje kehittää lisäksi hankkeeseen ryhtyvien ja kaupungin yhteistyötä sekä nopeuttaa Pasilan tornialueen toteutumista. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites