Keski-Suomen uusi sairaala Nova

Havainnekuva sairaalan julkisivusta

Havainnekuva sairaalan julkisivusta

Lähetä viesti

Jyrki Lahtinen

Suunnittelupäällikkö, sähkösuunnittelu, Tampere

Hannu Pellinen

Projektinjohtaja, kiinteistöprojektinjohto, Jyväskylä
P: +358 50 412 3758

Esa Ikäheimonen

Projektinjohtaja, rakennesuunnittelu
P: +358 41 4321100
M: +358 41 4321100

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen rakennetaan täysin uusi keskussairaala, joka pyritään ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2020. Sairaalan tiloista suurin osa varataan erikoishoidon käyttöön ja loput Jyväskylän perusterveydenhuollolle.

Hankkeen tavoitteena on muuttaa niin rakenteellisia kuin logistisiakin ratkaisuja terveydenhuollon tehostamiseksi sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integroimiseksi. Siksi terveydenhuollon eri toiminnot ja lääketieteelliset erikoisalat sijoitetaan yhä parempaa yhteistyötä ja helpompaa kommunikointia ajatellen. Lisäksi tavoitteena on kehittää terveydenhuollolle sopivat ICT-ratkaisut.

Sairaalan toiminnot on jaettu neljään osaan: kuumaan sairaalaan, toimistoon, hotelliin ja tukitoimintoihin. Kuumassa sairaalassa sijaitsee leikkaussalit, päivystys, tehohoito ja diagnostiikka. Toimisto-osassa ovat vastaanottohuoneet ja hoitohenkilökunnan työtilat. Potilaspaikat sijaitsevat hotellissa ja laboratoriot, välinehuolto, apteekki ja logistiikka tukitoiminnoissa.

Koko sairaalan suunnittelun lähtökohtana on tukea potilaan tarpeista lähtevää hoitoa.

Hankkeen lopputulos

 • 368 sairaansijaa
 • 10 synnytyssalia
 • 32 teho- ja valvontapaikkaa
 • 24 leikkaussalia
 • 12 pientoimenpide- ja skopiahuonetta
 • 215 vastaanottohuonetta
 • 75 päiväsairaalapaikkaa
 • 3 sädehoidon bunkkeria
 • 3 magneettikuvaushuonetta
 • ICT-tila
 • Apteekin lääkevalmistustilat

Erityistä

Uusi keskussairaala suunnitellaan ja toteutetaan Terve Talo -kriteereiden mukaisesti, joilla varmistetaan uuden sairaalan puhdas ja turvallinen ympäristö sairaalan kaikille käyttäjille. Lisäksi tavoitteena on kehittää terveydenhuollolle sopivia ICT-ratkaisuja.

 

Lue lisää sairaala Novasta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sivuilta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites