Keski-Suomen uusi sairaala Nova

Lähetä viesti

Hannu Pellinen

Projektinjohtaja, kiinteistöprojektinjohto, Jyväskylä
P: +358 50 412 3758

Esa Ikäheimonen

Projektinjohtaja, rakennesuunnittelu
P: +358 41 4321100
M: +358 41 4321100

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen rakennettu uusi keskussairaala otti ensimmäiset potilaansa vastaan tammikuussa 2021. Sairaalan tiloista suurin osa on varattu erikoishoidon käyttöön ja loput Jyväskylän perusterveydenhuollolle. Ramboll oli hankkeessa mukana niin suunnittelussa kuin rakennuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena oli muuttaa niin rakenteellisia kuin logistisiakin ratkaisuja terveydenhuollon tehostamiseksi sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integroimiseksi. Siksi terveydenhuollon eri toiminnot ja lääketieteelliset erikoisalat on sijoitettu yhä parempaa yhteistyötä ja helpompaa kommunikointia ajatellen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää terveydenhuollolle sopivat ICT-ratkaisut.

Sairaalan toiminnot on jaettu neljään toisistaan eriytettyyn kokonaisuuteen: kuumaan sairaalaan, toimistoon, hotelliin ja tukitoimintoihin. Kuumassa sairaalassa sijaitsevat kiireellistä hoitoa vaativat 24/7 -toiminnot kuten päivystys, tehohoito ja leikkaus- ja synnytyssalit. Toimisto-osassa ovat vastaanottohuoneet ja hoitohenkilökunnan työtilat. Potilaspaikat sijaitsevat hotellissa ja laboratoriot, välinehuolto, apteekki ja logistiikka tukitoiminnoissa. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 5.-7. ja kaikki 24 leikkaussalia sijaitsevat kolmannessa kerroksessa.

Massiivinen hanke tuotti runsaat 106 000 bruttoneliömetriä uuden sairaalan käyttöön. Koon lisäksi hankkeesta teki haastavan sairaalatoiminnan luonne. Nykyaikainen sairaala sisältää valtavasti erilaista tekniikkaa ja asettaa myös talotekniikalle omat haasteensa.  

Hankkeen lopputulos

 • 368 sairaansijaa
 • 10 synnytyssalia
 • 32 teho- ja valvontapaikkaa
 • 24 leikkaussalia
 • 12 pientoimenpide- ja skopiahuonetta
 • 215 vastaanottohuonetta
 • 75 päiväsairaalapaikkaa
 • 3 sädehoidon bunkkeria
 • 3 magneettikuvaushuonetta
 • ICT-tila
 • Apteekin lääkevalmistustilat

Erityistä

Uusi keskussairaala on suunniteltu ja toteutettu Terve Talo -kriteereiden mukaisesti, joiden avulla on varmistettu uuden sairaalan puhdas ja turvallinen ympäristö sairaalan kaikille käyttäjille. Rakennuksen elinkaaren on laskettu olevan 100 vuotta.

 

Lue lisää sairaala Novasta ja rakennushankkeesta Projektiuutisten jutusta "Huippusairaala keskelle Suomea".

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites