Keskustaympäristöjen arviointi ja arviointikehyksen laatiminen

Elävä kaupunki on kestävän kehityksen mukainen ja houkuttelee asukkaita, matkailijoita ja yrityksiä. Pohjoismaiset kaupungit toimivat esimerkkeinä kestävän kaupunkiympäristön suunnittelussa. 

Osana Päijät-Hämeen liiton Paikkakuntien X-Faktorit –hanketta arvioitiin muuttovetovoimaisten kaupunkien keskustaympäristöjä ja luotiin näille arviointikehys. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimiva arviointikehys, jota testattiin seitsemään suomalaiseen kaupunkikeskustaan: Lahti, Jyväskylä, Seinäjoki, Kuopio, Lappeenranta, Järvenpää ja Sipoo. 

Rambollin asiantuntijat laativat ja testasivat arviointikehyksen. Asiantuntijoidemme vastuulla oli myös vuorovaikutus ja havainnollistaminen. Osaamistamme oli projektissa laaja-alaisesti mukana arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, kaupan, maiseman, kaupunkiluonnon, liikenteen, matkailun ja kulttuurihistorian osalta.

Kaupungeissa asuvan väestön osuus kokonaisväestöstä kasvaa. Tämä ja  kansainvälistyminen lisäävät kaupunkien välistä kilpailua. Erottautuakseen ja nostaakseen profiiliaan kaupunkien tulee ymmärtää vahvuutensa ja heikkoutensa sekä kriittiset kehitystarpeensa. Arviointikehyksen avulla tunnistetaan kaupunkikuvaan, tunnelmaan ja muihin fyysisen ympäristön tekijöihin liittyviä osa-alueita, jotka ovat merkityksellisiä ihmisten muuttoratkaisujen ja asumisviihtyvyyden kannalta. Työkalun avulla on mahdollista tarkastella kaupunkien ominaisuuksia eri näkökulmista, havainnollistaa parhaat ja huonoimmat alueet sekä verrata tuloksia muihin kaupunkeihin.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites