Keskustaympäristöjen arviointi ja arviointikehyksen laatiminen

Lahti

Lahti

Kaupunkiympäristöjen arviointikehyksen laadinta oli osa Päijät-Hämeen liiton ”Paikkakuntien X-Faktorit” -hanketta. Globaalit megatrendit vaikuttavat keskustojen vetovoimaan, ja haasteena on houkutella väkeä asumaan ja viihtymään ydinkeskustoissa myös tulevaisuudessa.

– Päijät-Hämeen liiton toiveena oli keskittyä erityisesti kaupunkiympäristöjen laadullisiin vetovoimatekijöihin, kertoo Rambollin kaupunki- ja hankekehityksen palvelupäällikkö Eero Salminen. Arviointikehys laadittiin useasta eri näkökulmasta aina arkkitehtuurista maankäyttöön ja kaupunkisuunnittelusta matkailuun. – Mittareista jätettiin tietoisesti pois joitakin muuttovetovoimaan vaikuttavia asioita, kuten joukkoliikenteen saavutettavuus.

Arviointikehystä testattiin seitsemässä kaupungissa

Toteutuksessa sovellettiin kansainvälistä elinvoimatarkastelua ja Ruotsista saatuja kokemuksia. Kehyksen teemoja mietittiin sekä sisäisesti että eri sidosryhmien kanssa. Kun arviointikehyksen paikkatieto- ja kartta-aineistot sekä analyysimenetelmä oli valmis, kehystä testattiin käytännössä.

– Kehyksen toiminta validoitiin paikan päällä seitsemässä kaupungissa: Lahdessa, Jyväskylässä, Seinäjoella, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Järvenpäässä ja Sipoossa, Salminen kertoo. Kehys osoittaa, miten mittareiksi valitut laatutekijät toteutuvat tai vaihtelevat alueittain. – Työkalu paljastaa myös, jos jokin laatutekijä puuttuu, ja mahdollistaa kaupunkien keskinäisen vertailun.

Kaupunkitilan tunnelma voi olla myönteinen erottumistekijä

Arviointikehyksen mittaristoa voidaan käyttää kokonaisuutena tai osina. Muuttovetovoimaa lisäävät esimerkiksi kaupungin viheralueet, nähtävyydet ja muut kokemuksia synnyttävät kaupunkitilat. – Huomioon on otettava myös negatiivisina koetut asiat, kuten runsas liikenne tai laajat parkkialueet.


Arviointikehyksen tarkoituksena ei ole tehdä kaikista muuttovetovoimaisista kaupungeista toinen toistensa kopioita, päinvastoin.– Erottuminen on tärkeää, ja jokaisen kaupungin kannattaa luoda tunnelmaa, yleisilmettä ja laadukasta kaupunkitilaa omalla tavallaan, Salminen korostaa.– Paikallisidentiteetillä on suuri vaikutus asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten kokemaan laatuun.

 

Viihtyisyys ohjaa kohti kestävämpiä kaupunkeja

Arviointikehyksen laatiminen osoitti, että kaupunkikeskustat voisivat olla laatutekijöiden kannalta nykyistä vetovoimaisempia. – Kaupunkeja ei välttämättä kehitetä laatutekijöiden näkökulmasta, vaikka se lisäisi ihmisten hyvinvointia ja sitä kautta liiketoimintaedellytyksiä, Salminen sanoo.

 

Tutustu Rambollin kehittämään elinvoimaisten alueiden kehittämisen työkalupakkiin 

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites