Kestävän kaupunkiliikenteen tilan arviointi

Kestävän kaupunkiliikenteen tilan arvioinnin eli SUMI:n (Sustainable Urban Mobility Indicators) tavoitteena oli arvioida ja vertailla kattavan mittariston avulla noin 50 eurooppalaisen kaupungin kestävän kaupunkiliikenteen tilaa ja tilan kehitystä, kun käyttöön otetaan uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. 

Toimimme Helsingin, Oulun, Klaipeidan ja Tarton kestävän kaupunkiliikenteen mentoreina mittariston luomisessa. Merkittävänä näkökulmana kestävän liikkumisen mittaamisessa olivat vaihtoehtoisten polttoaineiden ja niitä käyttävien kulkuvälineiden saapuminen markkinoille sekä kasvihuonepäästöt.

Tulokset auttavat tutkimukseen osallistuvia kaupunkeja sekä EU:ta tunnistamaan eri kaupunkien vahvuudet ja heikkoudet kestävän liikkumisen osalta. Niiden avulla voidaan myös tunnistaa parhaita käytäntöjä ja laajentaa niiden käyttöönottoa sekä tunnistaa kehittämismahdollisuuksia. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites