Kokkolan meriväylä ja satama

Ilmakuva Kokkolan satama-alueesta

Ilmakuva Kokkolan satama-alueesta

Lähetä viesti

Tommi Tervo

Yksikön päällikkö, Infraprojektinjohto Läntinen
P: +358 40 712 9435

Tommi Marjamäki

johtaja, liiketoiminnan kehitys
P: +358 20 7556305
M: +358 40 7253587

Liikenneviraston ja Kokkolan Sataman yhteishanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 14,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Liikenneviraston ja Kokkolan Satama Oy:n hankintojen yhteiskustannus on noin 62 miljoonaa euroa.

Kokkolan Satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama ja kaivannaisteollisuuden ykkössatama Suomessa. Sataman kuljetusmäärät ovat 2000-luvulla kaksinkertaistuneet. Sataman kautta kuljetettiin vuonna 2017 7,5 miljoonaa tonnia ulkomaankaupan kuljetuksia, joista transitiota oli noin 4,4 miljoonaa tonnia.

Hankkeella on suuri merkitys Kokkolan väylän käytettävyyteen ja sataman kautta kuljetettavan tavaran kuljetustalouteen. Väylän syventämisellä parannetaan Kokkolan Sataman kilpailukykyä ja mahdollistetaan suurimpien alusten täysi lastaus. Alusten kuljetuskapasiteetin kasvaessa myös alusliikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät.

Hankkeen aikana syntyneet ruoppausmaat tullaan hyödyntämään rakentamisessa. Väylän ruoppausmassat hyödynnetään satamakentän rakentamisen täyttömassoina, jolloin muualta kuljetettavien massojen määrä vähenee. Haitta-aineita sisältävät sedimentit poistetaan merenpohjasta ja sijoitetaan sataman stabilointialtaaseen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites