Kotkan kestävän liikkumisen ohjelma

Lähetä viesti

Tapio Kinnunen

Project Manager, Smart Mobility
M: +358 50 3252984

Kotkan kaupungille laadittiin kestävän liikkumisen ohjelma tiiviissä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Ohjelman lähtökohtana oli toukokuussa 2018 hyväksytty kaupunkistrategia, jonka yhtenä kärkihankkeena on upea kaupunkiympäristö. Suoraksi toimenpiteeksi kärkihankkeessa esitettiin kestävän liikkumisen ohjelma.

Työ laadittiin useassa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa päätettiin kaupungin visio, tärkeimmät linjaukset ja tavoitteet, mittaristo niiden seuraamiseksi sekä etenemispolku toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Varsinaiset kulkutapoihin liittyvät konkreettiset toimenpiteet esitetään erillisissä kehittämissuunnitelmissa. 

Ohjelmatasolla esitetään toimenpiteet, jotka koskevat koko kaupunkia, rahoitusta, viestintää tai laajasti liikennejärjestelmää. Ohjelma hyväksytetään eri lautakunnissa, hallituksessa sekä valtuustossa. 

Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin laaja asukaskysely, joka sai runsaasti vastauksia. Kysely linjasi työtä merkittävästi ja antoi työn pääkohdille riittävän painoarvon. Tämän lisäksi valikoiduille erityisryhmille toteutettiin vuorovaikutustilaisuudet, joissa käsiteltiin mm. nuorten näkemyksiä, liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä. Näiden pohjalta kaupungille laadittiin linjaukset kestävän liikkumisen parantamiseksi.

Asiakas sai kestävän liikkumisen asemaa merkittävästi linjaavan työn, joka toimii poliittisena työkaluna ja selkänojana tulevien toimenpiteiden hyväksymiseksi. Sen avulla pystytään perustelemaan kestävän liikkumisen resursointi ja siihen vaadittavat panostukset. Myöhemmät kehittämissuunnitelmat nojaavat vahvasti kestävän liikkumisen ohjelmaan.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites