Kuokkalan kirkon rakennesuunnittelu

Kuokkalan kirkko sisältä

Kuokkalan kirkko sisältä

Kuokkalan kirkko Jyväskylässä vihittiin käyttöön helmikuussa 2010. Yli yhdeksän miljoonaa euroa maksaneen kirkon betoni-, puu- ja teräsrakenteet ovat poikkeuksellisen haastavat, ja myös geometrialtaan rakennus on vaativa. Tekla Structures 2009 mallikilpailunkin voittanut, Rambollin rakennetekniikan ammattilaisten tekemä tietomallinnus varmisti suunnitteluvaiheessa rakenneosien ja talotekniikan saumattoman yhteensopivuuden. Virheettömyys onkin tietomalliin pohjautuvan suunnittelun kiistattomin hyöty.

Tietomalli kesytti Kuokkalan kirkon vaativan geometrian

Jyväskylän seurakunta järjesti vuonna 2005 arkkitehdeille kutsukilpailun kirkon suunnittelusta. Kilpailun voittanut keskieurooppalaisesta kivirakentamisesta innoituksensa saanut suunnitelma on seinäjokelaisen Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy:n ja jyväskyläläisen arkkitehtitoimisto Jani Janssonin yhteistyön hedelmä. Ramboll vastasi kirkon vaativasta rakennesuunnittelusta.

Kohteen poikkeuksellisen haastava geometria saatiin hallittua 3D-tietomallipohjaisesti tehdyllä rakennesuunnittelulla. Tietomalli on aina ajan tasalla, helposti jaettavissa internetin kautta ja hyödynnettävissä rakennusprojektin kaikissa vaiheissa, myös aikataulutuksessa, määrälaskennassa ja kustannussuunnittelussa.

Mallinnus estää virheet ja lisää tehokkuutta

Tietomallinnuksella saadaan ongelmat ratkaistua jo suunnitteluvaiheessa, mikä helpottaa työmaatoteutusta ja samalla tehokkuus lisääntyy. 3D-tietomallia voidaan myös hyödyntää tuotantomallina erityisesti työmaan perehdyttämisessä ja tuotannon suunnittelussa.

Projektin aikana tietoa siirrettiin malleja vaihtamalla ja yhdistämällä. Esimerkiksi rakenteiden lujuuslaskennassa siirrettiin tietoa Tekla Structures - tietomallinnusohjelmiston ja elementtimenetelmään perustuvan Staad.Pro-ohjelman välillä. Tietomallista siirrettiin geometria ja kuormat, minkä jälkeen laskentaohjelman vaatimat tarkastukset ja parametrit tehtiin FEM-lujuuslaskentaohjelmassa.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Antti Oikari, puh. 020 755 7198

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites