Savilahden älykkäät energiaverkot

Havainnekuva tulevaisuuden Savilahdesta

Havainnekuva tulevaisuuden Savilahdesta

Lähetä viesti

Mirja Mutikainen

Johtava konsultti, energia ja biotalous
P: +358 50 3141 521

Palvelumme

Projektissa laadittiin kuvaus, miten erilaisia älyverkkoratkaisuja on mahdollista hyödyntää Kuopion Savilahden uudessa kaupunginosassa ja millaisiin tulevaisuuden järjestelmiin alueen rakentamisessa kannattaa varautua, kun tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja vähähiilisyyden edistäminen. Ehdotetuissa ratkaisuissa käsiteltiin energian tuotantoa, energian käyttöä ja energiatehokkuutta, energian jakelua ja varastointia, energiadatan hallintaa sekä toiminta- ja liiketoimintamalleja.

Savilahden tulevaisuuden ratkaisut (visio) kiteytettiin työssä neljään pääteemaan, joille muodostettiin pääpiirteittäiset aikaan sidotut kehityspolut:

  1. Kysyntäjouston optimaalinen hyödyntäminen
  2. Älykäs energiainfra (tuotanto, jakelu, varastot)
  3. Älykkäät kiinteistöt ja älykäs julkinen infra
  4. Uudet toiminta- ja liiketoimintamallit

Suositelluille ratkaisuille tehtiin toteutettavuustarkastelu, joka muodosti pohjan ratkaisujen priorisoinnille ja vaiheistukselle. Lisäksi työssä kuvattiin ja arvioitiin kaupungin käytettävissä olevia ohjauskeinoja, älykkään energiaverkon investointien rahoitusmalleja sekä älykkään energiaverkon vaikutuksia keskeisille kehityshankkeen osapuolille. 

– Selvitys osoittaa, että Savilahti voi ratkaisuiltaan ja imagoltaan tulla Smart & Clean -kaupunginosaksi, edistykselliseksi ’Kuopion kalasatamaksi’. Nämä yhdessä asetettujen ympäristötavoitteiden lisäksi tukevat uusien liiketoimintojen kehittämistä ja kaupungin markkinointia myös ympäristöarvot huomioon ottavana alueena, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toiminut Mirja Mutikainen Rambollilta.

Savilahden nykyiset ja tulevat toimijat, kuten oppilaitokset, yritykset ja asukkaat voivat hyötyä monin tavoin älykkäistä energiaverkoista. Kuopion kaupungin Savilahti-projekti ja Savilahden smarteimmat ratkaisut -hanke (SmaRa) teettämä selvitys keskittyi älykkäiden sähköverkkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin energiatehokkuuden parantamisessa sekä kysyntäjouston ja vähähiilisyyden edistämisessä. Työssä keskityttiin älysähköverkkoon ottaen huomioon vaikutukset myös lämpö- ja jäähdytysverkkoon.

Tutustu Älykkäät energiaverkot -selvitykseen.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites