Kuusisaaren puisto ja tapahtumakenttä

Kuusisaaren puisto ja tapahtumakenttä

Kuusisaaren puisto ja tapahtumakenttä

Lähetä viesti

maisema- ja ympäristösuunnittelu, Kemppainen Kalle Ramboll Finland Oy

Kalle Kemppainen

Maisema-arkkitehti, Oulu
P: +358 40 689 6711
M: +358 40 689 6711

Kuusisaaren puisto- ja tapahtumakenttäalueen peruskorjaus suunniteltiin Oulun kaupungille vuonna 2016, sillä alueen kasvavat ulkoilmafestivaalit tarvitsivat lisää tilaa ja parempia järjestelyjä. Kyseessä on yksi Oulun kaupungin merkittävimmistä puistoalueista, joten lopputuloksen tuli olla toimiva ja kaunis. Lisäksi alueesta tuli saada viihtyisä ja monipuolinen puisto, jossa voi niin kuntoilla, uida, leikkiä kuin kalastaa. 

Kuusisaari on osa kulttuurihistoriallista Oulun jokisuistoa, joten suunnitelma tehtiin ottaen huomioon alueen kulttuuriperintö, luontoarvot ja käyttäjien tarpeet. Alueen yleissuunnittelussa ulkoilmatapahtumien toimintojen sijoittelu ja arvokkaiden kaupunkimaisemien korostaminen olivat tärkeitä osa-alueita. Rakennussuunnitelmassa alueen maastonmuotoilu ja erityisesti sähkösuunnittelu olivat tärkeässä roolissa, sillä alueelle tuodaan merkittävä määrä esiintymislavoja tapahtumien aikaan. 

Projektin myötä alueen toimivuus niin puiston käyttäjän kuin ulkoilmatapahtuman käyttäjän näkökulmasta on parantunut huomattavasti. Kuusisaaren peruskorjaus on mahdollistanut uusien kulttuuritapahtumien järjestämisen, parantanut käyttäjien kokemusta puistoalueesta ja edistänyt Oulun kauniiden kaupunkimaisemien kehitystä.

Ramboll toteutti seuraavat palvelut
 
  Maisemasuunnittelu
Katusuunnittelu
Rakennesuunnittelu (laiturit, tukimuurit)
Kuivatussuunnittelu
LVIA- ja sähkösuunnittelu
Valaistussuunnittelu
Luontoselvitykset
Vesilupa-asiakirjojen laadinta
 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites