Laanilan biovoimalaitos

Havainnekuva Laanilan teollisuusalueelle Ouluun vuonna 2020 valmistuvasta biovoimalaitoksesta.

Havainnekuva Laanilan teollisuusalueelle Ouluun vuonna 2020 valmistuvasta biovoimalaitoksesta.

Lähetä viesti

Outi Teirikangas-Lerssi

Projektinjohtaja, kiinteistöprojektinjohto, Pohjois-Suomi
P: +358 40 664 5475
M: +358 40 664 5475

Uusi biovoimalaitos mahdollistaa täysin hiilineutraalin energiantuotannon Oulun Energia Oy:n tavoitteen mukaisesti vuoteen 2050 mennessä ja lisää uusiutuvan energian osuutta huomattavasti. 215 megawatin biovoimalaitos tuottaa sekä sähköä että kaukolämpöä. Teknisesti voimalaitos on suunniteltu siten, että laitoksen kattila voi hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa. Oulun Energian tavoitteena on, että voimalaitos käyttäisi polttoaineenaan noin 70 prosenttia puuta ja loput 30 prosenttia olisi kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolttoainetta ja alkuun myös huoltovarmuuden varmistavaa turvetta. Tällä jakaumalla Oulun alueen kaukolämmöstä kaksi kolmasosaa tuotetaan jatkossa uusiutuvalla energialla.

Uusi biovoimalaitos sijaitsee vuonna 2012 käyttöönotetun ja jätteitä energiaksi jalostavan ekovoimalaitoksen läheisyydessä. Laitoksen suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus, että sen ympärille voidaan tulevaisuudessa integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta. Investointi avaakin uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle. Hankkeen kustannukset olivat 215 miljoonaa euroa.

Laanilan biovoimalaitos sai ympäristöluvan joulukuussa 2017. Laitoksen suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2018 ja rakentaminen alkaa kesällä 2018. Laitos on rakennettu Terve talo -kriteerien mukaisesti. Rambollin toimeksianto hankkeessa sisälsi työmaapäällikön tehtävät, rakennuttamistehtäviä, infratöiden ja rakennusteknisten töiden valvonnan sekä teknisten LVI-töiden valvonnan. Lisäksi toimimme hankkeessa kosteudenhallinnan asiantuntijana ja turvallisuuskoordinaattorina.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites