Lappeenrannan kaupungin hulevesisuunnitelma

Lappeenranta

Lappeenranta

Lähetä viesti

Anni Orkoneva, projektipäällikkö, hulevesimallinnus, Ramboll Finland Oy

Anni Orkoneva

Yksikönpäällikkö, vesihuoltoverkostot & hulevesien hallinta
P: . +358 405541434

Lappeenrannan kaupungin uusi hulevesisuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2020–2021. Suunnitelman painopiste on aikaisempaa selvemmin luonnonmukaisissa hulevesiratkaisuissa ja kiinteistönomistajien neuvonnassa. Suunnitteluohje tukee myös kaupungin sisäistä työnjakoa.

Koko kaupungin kattavan hulevesisuunnitelman laadinta käynnistyi, kun Lappeenrannan hulevesiviemäriverkosto siirtyi kaupungin hallintaan Lappeenrannan Energiaverkoilta. Energiaverkot huolehtii kaupungin vesihuollosta ja hulevesiverkoston kunnossapidosta.

– Hulevesien hallinta on ollut Lappeenrannassa varsin perinteistä, eli hulevedet on johdettu hulevesiviemäriin, kertoo Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n Päivi Kallio. Edellinen hulevesisuunnitelma laadittiin vuonna 2012. – Se oli ajan hengen mukainen ja uutta suunnitelmaa suppeampi. Kuitenkin jo siinä mainittiin tavoite käsitellä ja viivyttää hulevesiä tonteilla.

Lappeenrantaan haluttiin saada kaikille alueille tasapuolinen hulevesisuunnitelma, joka veisi tavoitteet käytäntöön. – Hulevesien käsittely on tärkeää huomioida jo maankäytön suunnittelussa, jotta ratkaisuille tehdään tarvittavat tilavaraukset, Kallio korostaa.

Kaupungin eri tahojen toiveita kartoitettiin Rambollin järjestämissä työpajoissa ennen hulevesisuunnitelman laatimista. – Työpajojen ansiosta valmis hulevesisuunnitelma palvelee eri toimialoja kaupungin sisällä, Kallio sanoo. Samaan aikaan kaupungille laadittiin myös hulevesiviemäriverkoston nykytilamalli, joka antoi lähtötiedot verkoston kapasiteetistä.

Neuvoja ja tietoa käytännön haasteisiin

Uusi hulevesisuunnitelma tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja vastauksia, esimerkiksi vastuukysymyksiin. – Tavoitteena on selkeyttää hulevesien hallinnan suunnitteluprosessia niin, että asioita ratkotaan mahdollisimman aikaisin eikä vasta työmaalla, kertoo Rambollin yksikönpäällikkö Anni Orkoneva.


Suunnitelmalla selkeytetään myös kaupungin työntekijöiden tehtäviä aina kaavoituksesta rakennusvalvontaan. – Uskon, että työkalu on hyödyllinen koko suunnitteluportaalle, Kallio sanoo. Lisäksi suunnitelmaan koottiin hulevesien hallinnan tyyppiratkaisuja, esimerkiksi katu- ja puistoalueille. – Kerromme näin kiinteistönomistajille, miten hulevesiä tulisi hallita tontilla.

Luonnonmukaista hulevesien hallintaa

Lappeenrannan kaupungin uusi hulevesisuunnitelma painottaa luonnonmukaisia ja samalla kestäviä ratkaisuja. Kun hulevesiä hallitaan niiden syntysijoilla, maan alle ei tarvitse rakentaa suuria putkia.

– Vesi nähdään resurssina ja osana kaupunkilaisten viihtyisää ja vihreää elinympäristöä, Orkoneva sanoo. Toimivat ratkaisut ovat usein myös yksinkertaisia: hulevesiä voidaan viivyttää esimerkiksi kasvillisuuden ympäröimässä painanteessa tai vedet voidaan johtaa pihaistutuksille. – Kasvillisuus pidättää ravinteita, mikä parantaa hulevesien laatua, ennen kuin ne johdetaan luonnon vesistöihin.

Orkoneva korostaa, että kun hulevesiä hallitaan lähellä, edistetään veden luontaista kiertokulkua. – Samalla varaudutaan myös ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Rambollin osaajat mukana projektissa: hulevesi-, kunnallistekniikka- ja maisemasuunnittelijat, ympäristölainsäädännön asiantuntijat, pohjavesi-, mallintamis- ja paikkatietoasiantuntijat. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites