Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden mittarit

Ilmalan asema ja Rambollin toimisto

Ilmalan asema ja Rambollin toimisto

Lähetä viesti

Heikki Metsäranta

Project Manager, Smart Mobility
M: +358 40 5626612

Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomilla oli vuoden 2016 tulostavoitteena kehittää toimintavarmuuden seurantaa osaksi liikennejärjestelmän tilakuvaa. Ramboll toteutti Traficomille hankkeen, jossa kehitettiin mittarit liikennejärjestelmän toimintavarmuudelle. Mittaristoa käytetään seurannassa osana Liikennefakta.fi -palvelua.

Rambollin tekemässä kehitysprojektissa määriteltiin ja jäsennettiin toimintavarmuuden käsitettä sekä seurantaa. Lisäksi hankkeessa tehtiin perusteltu esitys vuonna 2017 käyttöön otetuista toimintavarmuuden indikaattoreista.

Työn kuluessa tehtiin kysely ja pidettiin työpaja, johon osallistui yhteensä noin 40 väylienpidon, liikenteen hallinnan, liikennöinnin ja yhteiskunnan huoltovarmuuden toimijaa. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites