Selvitys liikennepalvelulain mukaisista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä

Lähetä viesti

Heikki Metsäranta

Project Manager, Smart Mobility
M: +358 40 5626612

Asiakkaalle tuotettiin hankkeessa selvitys, jonka avulla se pystyi määrittämään sille liikennepalvelulaissa (320/2017) osoitetun seuranta- ja yhteensovittamistehtävän vaatimat toimet. Rambollin tehtävänä oli selvittää liikenteen palveluiden seurannan tarpeet ja mahdollisuudet sekä määritellä seurannan tavoiteltava tila ja suunnitelma siihen pääsemiseksi. Projekti toteutettiin yhteistyössä Waystep Consulting Oy:n kanssa.

Selvityksen tuloksena esitettiin seurannan tavoitetila ja suunnitelma seurannan toteuttamisesta ja kehittämisestä tavoitteen saavuttamiseksi sekä ehdotus yhteensovittamistehtävän sisällöstä uudessa toimintaympäristössä. Selvityksessä käsitellään henkilöliikenteen liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa kuvaavien tietojen tilastointia. Lisäksi selvitys käsitti muuta seurantaa tie- ja raideliikenteessä, merenkulussa ja ilmailussa Suomen alueella. Uusia liikkumispalveluita käsiteltiin liikennepalvelulain määrittelyjen mukaisina, ja toimijoiden mahdollisuuksia tiedontuotantoon kartoitettiin haastatteluin.

Asiakas sai hankkeen avulla käyttöönsä seurannan tavoitetilan ja etenemissuunnitelman, joita voidaan käyttää seurantatehtävän tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites