Luumäki – Imatra -ratahanke

Lähetä viesti

Hanna Kalliomäki

Projektipäällikkö
P: +358 40 0562385

Markku Salo

Toimialapäällikkö, ratasuunnittelu, Oulu
P: +358 400 711 261
M: +358 400 711 261

Palvelumme

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Välille Joutseno-Imatra rakennetaan uusi kaksoisraide nykyisen yksiraiteisen osuuden rinnalle. Välillä Luumäki-Joutseno tehdään nykyisen raiteen perusparannusta. Osana hanketta kunnostetaan korjausvelkakohteet Saimaan kanavan ratasilta, Mansikkakosken ratasilta ja vanhan VT6:n alikulkusilta.

Ramboll Finlandin osuus rakentamissuunnittelusta oli Lappeenranta–Joutseno-välin perusparannus, Saimaan kanavan ratasilta kahdelle raiteelle sekä Vanhan VT6:n alikulkusillan suunnittelu. 

Perusparannusosuuteen sisältyi 16 kilometrin matkalla raidegeometrialaskennat, nykyisen raiteen päällysrakenteen parantaminen sekä turvalaite- ja sähköratamuutokset. Osuuteen kuului myös Lauritsalan ja Muukon liikennepaikkojen muutokset. Lauritsalaan tuli uusi sivuraide ja Muukon sivuraidetta jatkettiin, sekä rakennettiin uusi radanpidon raide. Suunnitelma sisälsiseitsemän uuden sillan suunnittelunsekä kuuden sillan korjaussuunnittelun. Osassa silloista varauduttiin myöhemmin tulevaan kaksoisraiteeseen.

Suunnittelualueelle tuli meluesteitä yhteensä noin 6,5 kilometriä. Tehtävä sisälsi myös geoteknistä suunnittelua, maisema- ja ympäristösuunnittelua, radan merkkien suunnittelua ja siltakohteissa liikennejärjestelyitä sekä valaistussuunnittelua.

Lappeenrannassa Saimaan kanavan vanha, käyttöikänsä loppuun tullut ratasiltauusittiin nykyisen sillan viereen. Uusi silta on teräksinen kotelopalkkisilta, jossa on betonikansi. Sillan kokonaispituus on noin 185 m ja alikulkukorkeus vesiväylän kohdalla lähes 25 mHaastetta sillan suunnitteluun toi ratasuunnitelmavaiheessa valittu sillan välitukien yläpään Y-muoto sekä radan ja vesiväylän asettamat reunaehdot sillan kotelorakenteen rakennekorkeudelle. Sillan uusiminen edellytti myös radan suunnittelua uuteen paikkaan n. 2 km matkalla.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites