Kivistön aseman kevyen liikenteen ja matkaketjujen simulointi

Vantaan Kivistön aseman simulointi

Vantaan Kivistön aseman simulointi

Lähetä viesti

Jukka-Pekka Pitkänen

Global Spearheads Director, Smart Mobility
P: +358 407 384 190

Palvelumme

Vantaan Kivistön juna-aseman ja bussiterminaalin sekä sitä ympäröivän uuden asuin- ja työpaikka-alueen liikenteen mahdolliset pullonkaulat paikantuvat simuloinnin avulla. Kivistön aseman simulointi paljastaa puolueettomasti erot suunnitteluvaihtoehtojen välillä: simuloinnin avulla selviävät matkaketjujen kannalta toimivimpien pysäkkien määrä ja sijainti, matka-ajat eri liikennevälineillä, siirtymäajat ja viivytykset sekä matkustajakuormitukset esimerkiksi laitureilla ja portaikoissa. Myös joukkoliikenneaikatauluja voidaan sen avulla optimoida mahdollisimman sujuvan vaihdon linjalta toiseen varmistamiseksi.

Simuloinnissa tarkasteltiin kolmea erilaista suunnitteluvaihtoehtoa, jotka osoittautuivat kevyen liikenteen kannalta tasaveroisiksi. Bussiliikenteen kannalta parhaaksi osoittautui vaihtoehto, jossa bussiterminaali sijaitsee eteläisemmän kiertoliittymän yhteydessä. Tässä vaihtoehdossa sekä bussien matka-ajat että viivytykset osoittautuivat lyhyimmiksi.

Kevyen liikenteen simulointia ei Suomessa ole aiemmin tehty samalla tarkkuudella, joten hankkeessa kehitettiin ennen simulointimallin rakentamista myös itse tutkimusmenetelmää ja määritettiin tunnuslukuja kevyen liikenteen toimivuuden arviointiin.

Myös Rambollin 3D-simulointityökalu Vissim:in tiettyjä osia käytettiin nyt ensimmäistä kertaa suunnitteluprojektissa. Lisämoduulit mahdollistivat terminaalialueen kevyen liikenteen liikkumisen ja joukkoliikenteen yksityiskohtaisen mallintamisen eri korkeustasoissa. Aikaisemmin VISSIM-ohjelman perusversiota on käytetty ajoneuvoliikenteen toimivuustarkasteluissa Suomessa.

Simulointi tehtiin kahdella liikennetilanteella: lähitulevaisuuden tilanteella vuonna 2015, jolloin Kehärata ja Kivistön asema on juuri otettu käyttöön sekä vuoden 2030 liikennetilanteella, jolloin alueen suunniteltu maankäytön on toteutunut kokonaisuudessaan.

Marja-Vantaa –projektissa uuden Kehäradan varteen suunnitellaan ja rakennetaan moderni, ekologinen asuin- ja työpaikka-alue.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Jukka-Pekka Pitkänen, puh. 040 738 4190

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut