Materiaalikatselmuksella säästetään ympäristöä ja kustannuksia

Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmukset

Lähetä viesti

Ville Nikkilä

Yksikönpäällikkö, materiaalit
P: +358 40 516 1828

Juho Mäkelä

Tutkimusinsinööri
P: +385 40 719 1370

Materiaalien käytön tehostamisella saavutetaan suuria kustannussäästöjä. Katselmuksella tunnistetaan materiaalivirrat ja tuotannon vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Katselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästöjen toteuttamiseksi.

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmuksen avulla saadaan selville materiaalihävikin todelliset kulut. Katselmus toteutetaan yrityksen ja konsultin yhteistyönä käyttäen Motivan materiaalikatselmusmallia.

Katselmuksen vaiheet:

  1. Tunnistetaan materiaalihävikin määrät ja syyt.
  2. Lasketaan hävikin todelliset kustannukset huomioiden materiaalien käsittelyyn liittyvät välilliset kulut.
  3. Tunnistetaan kohteet, joissa voidaan vähentää hävikin syntyä.
  4. Etsitään havaittuihin parannuskohteisiin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet arvioidaan.

Suomessa toteutetuilla materiaalikatselmuksilla on saavutettu merkittäviä säästöjä kustannuksissa. Hankkeiden toteuttamiseen on mahdollista saada Työ- ja elinkeinoministeriön avustusta jopa 40 % kustannuksista.

Hävikkitarkastelu - kevennetty materiaalikatselmus

Olemme kehittäneet laajempaa materiaalikatselmusta keveämmän hävikkitarkastelun, jossa selvitetään teollisen prosessin pääasiallisten materiaalien kierrot ja syntyvän hävikin määrät. Tarkastelussa tunnistetaan merkittävimmät materiaalihävikin aiheuttajat. Tunnistettuihin hävikin syihin ideoidaan konkreettisia toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Lopputuloksena tarkasteluun kohdistunut työmäärä on selkeästi penempi kuin materiaalikatselmuksessa.

Miksi Ramboll kumppaniksi materiaalikatselmuksiin?

Olemme materiaalien hyötykäytön, kiertotalouden sekä resurssitehokkuuden monialaosaaja. Materiaalikatselmuksia ja erilaisia vaikutusarviointeja olemme toteuttaneet jo vuosia. Materiaalikatselmusten asiantuntijamme ovat Motivan hyväksymiä katselmusten toteuttajia. Lisäksi käytettävissämme on monialainen asiantuntijaverkosto niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut