Materiaalikatselmuksella säästetään ympäristöä ja kustannuksia

Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmukset

Lähetä viesti

Ville Nikkilä

Yksikönpäällikkö, materiaalit
P: +358 40 516 1828

Materiaalien käyttöä tehostamalla säästetään sekä ympäristöä että kustannuksia. Materiaalikatselmus tarkastelee yrityksen eri prosessien vaiheita, joissa materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Menetelmän avulla käytetty materiaali, jäte, hävikki ja tuotantovirheet vähenevät. Samalla vähennetään ympäristöhaittoja ja ympäristötietoinen yrityskuva paranee.

Materiaalikatselmuksella kilpailuetua

Suomessa toteutetuilla materiaalikatselmuksilla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Hankkeiden toteuttamiseen on mahdollista saada Työ- ja elinkeinoministeriön avustusta jopa 40 % kustannuksista.

Materiaalikatselmus toteutetaan yrityksen ja konsultin yhteistyönä. Katselmuksessa havaittuihin parannuskohteisiin etsitään toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet arvioidaan. Tutustu materiaalikatselmuksen periaatteisiin myös Motivan www-sivuilla.

Motivan laatima materiaalikatselmusten malli käytössä

Asiantuntijamme ovat Motivan hyväksymiä materiaalikatselmusten toteuttajia ja käytämme hankkeissa Motivan laatimaa mallia.

Olemme materiaalien hyötykäytön, kiertotalouden sekä resurssitehokkuuden monialaosaaja. Erilaisia vaikutusarviointeja olemme toteuttaneet jo vuosia. Hyödynnämme tätä erikoisosaamista ja laaja-alaista kokemusta myös materiaalikatselmuksissa. Lisäksi käytettävissämme on monialainen asiantuntijaverkosto niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Toteutamme hankkeet kansainvälisiin standardeihin ja projektinhallinnan parhaisiin käytäntöihin perustuen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut