Materiaalivirtamallilla jätevirrat kartalle ja hyötykäyttöön

Materiaalivirtamallilla jäte kiertoon ja hyötykäyttöön

Materiaalivirtamallilla jäte kiertoon ja hyötykäyttöön

Lähetä viesti

Venla Viskari

Asiantuntija, Bio- ja kiertotalous
P: +358 40 160 1046

Eero Parkkola

Johtaja, uudet liiketoiminnat
P: +358 400 742 271

Materiaalivirtamalli eli Flow2Map on palvelu, jonka avulla kartoitetaan jätevirrat ja edistetään niiden hyödyntämistä materiaalina.

Materiaalivirtamallin ideana on löytää kustannustehokkaat tavat muuttaa jätevirrat materiaaliksi, joka hyödyttää sekä jätteen tuottajaa että materiaalin uusiokäyttäjää. Mallissa käytetään työkaluna Flow2Map-karttasovellusta, jonka avulla voidaan visualisoida kaikki talousalueella esiintyvät materiaalivirrat ja yritykset.

Materiaalivirtamallin hyödyt

Materiaalivirtamallilla saadaan alueelliset jätevirrat minimiin, luodaan uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä saavutetaan asetetut ympäristötavoitteet. Mallin avulla pystytään etsimään kustannuksellisesti kannattavimmat materiaalin hyödyntämisen ratkaisut.

Kenelle mallista on hyötyä

Palvelu sopii esimerkiksi kunnille ja maakunnille alueellisen liiketoiminnan kehittämiseen ja maankäytön suunnitteluun, infratoimialalle, maanrakentamiseen sekä kaikille teollisuuden toimijoille.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites