Microsoftin pääkonttorihanke

Microsoft Talon oleskelutilaa

Microsoft Talon oleskelutilaa

Microsoft Oy muutti vuonna 2015 Keilalahdessa vanhasta tilastaan samaan osoitteeseen Microsoft Mobile Oy:n kanssa, johon heille remontoitiin Microsoftin oman WPA-ohjelman (Work Place Advantage) mukaiset tilat. Ramboll toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina. Vastasimme myös hankkeen suunnittelun ohjauksesta, valvonnasta sekä toimimme rakenne- ja ääniteknisenä sekä akustiikka konsulttina.

Edellisen, vuonna 2010-2011 toteutetun toimitilaprojektin opit uuden ajan työpaikasta jatkokehitettiin uuteen Microsoft Taloon sopivaksi tilakonseptiksi. Toimisto- ja asiakastiloja hankkeessa toteutettiin yhteensä 3000 m2.

Microsoftilla luotetaan työntekijöihinsä ja uskotaan, että mukavat ja inspiroivat työolot lisäävät työmotivaatiota. Toimitiloissa työaika- ja toimitila-ajattelu on kiepautettu uuteen muottiin. Käyttäjät osallistettiin suunnitteluprosessin aikana kiinteästi hankkeen toteutukseen, ja heidän innostuksensa oli merkittävässä roolissa hankkeen onnistumisen kannalta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites