Mikkelin Satamalahden Business Plan

Mikkelin Satamalahden Business Plan

Mikkelin Satamalahden Business Plan

Lähetä viesti

Mirja Mutikainen

Johtava konsultti, energia ja biotalous
P: +358 50 3141 521

Mikkelin kaupunki tähtää Smart City 2020 -hankkeen myötä kaupunkiin, jonka tunnusmerkkejä ovat ekologisuus, kestävä kasvu, digitaalisten ratkaisujen tehokas käyttö sekä avoin hallinto.

Mikkelin kaupunki tekee yhteistyötä Rambollin kanssa Satamalahden alueen kehittämiseksi digitaaliseksi, ekologiseksi ja yhteiseksi kaupunginosaksi. Rambol toteuttaa työn Businesss Planin muodossa. Työssä on käyty läpi 40 kansainvälistä benchmarking-kohdetta Mikkelille käytännössä sopivan ja omaleimaisen ratkaisun löytämiseksi.

Satamalahden visio on konkretisoitu neljäksi päämääräksi, esimerkiksi ”Aikaa, laatua ja turvallisuutta elämään digitaalisista ratkaisuista”, ja niitä toteuttaviksi konsepteiksi, kuten ”Älykäs infrastruktuurin hallinta”. Konseptien työstöön on osallistettu haastatteluilla ja työpajoissa tähän mennessä noin 70 yritystä, jotka kaikki näkevät Satamalahdessa liiketoimintamahdollisuuksia. Nämä yritykset ovat tunnistaneet toimijoita myös omissa verkostoisssaan, eli yhteensä on tunnistettu 150 Satamalahteen kehittämiseen osallistuvaa toimijaa.

Työn tuloksena syntyy Satamalahden Business Plan, jossa on kuvattu päämäärät eli teemat, päämääriä toteuttavat konseptit ja ratkaisut sekä niihin liittyvät toimijaverkostot ja tarvittavat kehityshankkeet.

Ramboll tarjoaa hankkeessa alueiden strategisen kehittämisen ja konseptoinnin palveluita. Sovellamme Satamalahden kehittämiseen myös Smart City, Sustaineable City ja Liveable City -konsepteja yhdessä voimakkaan yritysnäkökulman kanssa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut