Opinmäen kampus

Opinmäki kampus, © 2015 Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy (Antti Canth)

Opinmäki kampus, © 2015 Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy (Antti Canth)

Lähetä viesti

Jyrki Ketonen, Ramboll Finland

Jyrki Ketonen

Vanhempi suunnittelija, rakennesuunnittelu
P: +358 40 5531 799

Opinmäki on ollut Espoon suurin kouluhanke. Yhdeksästä rakennuksesta koostuvassa koulukeskuksessa on yli 1000 oppilaan suomenkielinen ja kansainvälinen peruskoulu, päiväkoti, auditorio, kirjasto sekä alueellinen liikuntahalli.  Opinmäen kampus sijaitsee kasvavalla asuinalueella Espoon Suurpellossa. 

Rakennuspaikan perustamisolosuhteet muinaiselle merenpohjalle olivat erittäin haastavat ja rakennukseen kohdistuu merkittävää vedenpainerasitusta. Alustasta johtuen perustusrakenteiden tiiveysratkaisut olivat erityisen vaativia ja niiden suunnittelulaajuus kattava. Ramboll toteutti kohteeseen rakennusfysikaalisen selvityksen ja vastasi kohteen rakennesuunnittelusta.

Monimuotoinen rakennus haastoi rakennetekniikan osaamisen

Toteutuksen lähtökohtana oli arkkitehtuurikilpailun voittanut monimuotoinen ehdotus. Laajan kokonaisuuden arkkitehtooniset muodot voitiin toteuttaa rakenneteknisen suunnittelun avulla. Hybridirakenteet on toteutettu puuelementteinä, paikallavaluina, betonielementteinä ja teräsristikkojen muodossa. Haastavien pohjaolosuhteiden vuoksi kampus on perustettu täysin yhtenäisen laatan varaan. 

Kaikkien yhdeksän rakennusosan katto on eri kaltevuudessa. Koko rakennuksen korkuinen aula yhdistää rakennusosia. Rakenteiden jännevälit ovat paikoittain pitkiä. Puisissa ulkokuorielementeissä on käytetty valmiiksi asennettua mineraalivillaa lämmöneritykseen. Eri osien vesikatot suunniteltiin kertopuuelementeistä, jotka toimivat samalla sääsuojana.

Tietomallintaminen projektivaiheiden apuna

Nykyaikaisen koulurakennuksen energiasuunnittelu on tehty matala-energia-periaatteiden mukaisesti (E-luku 112). Kohde on suunniteltu keskeisten suunnittelualojen osalta tietomallintamalla ja malleja hyödynnettiin projektin kaikissa vaiheissa. Rakennesuunnittelun näkökulmasta mallinnus oli merkittävä apu rakenteiden yhteensovittamisessa, ja tietomallinnuksen johdosta rakentaminen sekä valmisosien asentaminen edistyivät hyvin työmaavaiheessa.

Kohde toteutettiin projektinjohtourakkana. Hanke on vaativuusluokaltaan ja rakennusfysikaalisesti poikkeuksellisen vaativa kohde. Hankkeen vaativuustason mukaisesti sekä rakennesuunnitteluun että rakennusfysikaaliseen suunnitteluun oli nimetty ulkopuolinen kolmannen osapuolen tarkastus. 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites